Hội thảo Truyền giáo các Hội dòng, do Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam tổ chức, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn từ ngày 29 đến ngày 31/08/2016. Với chủ đề: Chung tay loan báo Tin mừng đến vùng ngoại vi.

Chúng tôi gởi đến bạn đọc các bài thuyết trình và trao đổi của :

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ.

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long.

Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo.