Linh Mục Alexandre De Rhodes (Cha Đắc-Lộ) Khai Sinh Chữ Quốc Ngữ!

Nhân dịp kỷ niệm 390 năm (1625-2015) Cha Alexandre de Rhodes cùng với 4 Linh Mục dòng Tên và một tín hữu Nhật-Bản cập bến Hội-An (gần Đà-Nẵng) xin gợi lại những nét đặc thù của nhà truyền giáo có công rất lớn đối với Giáo Hội Công Giáo và nhất là, đối với dân tộc Việt Nam, vì Cha đã khai sinh ra chữ Quốc Ngữ.

Read more

Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Tại Giáo Phận Đà Nẵng

Chiều Chúa Nhật III Mùa Vọng, 13/ 12 / 2015, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận đã chủ sự nghi thức mở cửa Thánh và Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót (08.12.2015 – 20.11.2016)

Read more