Phỏng vấn cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành về cha cố Phêrô Nguyễn Châu Hải

Ngày 16-1-2016 sắp tới, Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam và linh tông, huyết tộc Cha Cố Phêrô Nguyễn Châu Hải sẽ dâng Thánh Lễ tạ ơn, mừng Cha Cố dịp Kim Cương Linh Mục (70 năm Linh Mục, 1946-2016), và Bách Niên Thượng Thọ (100 tuổi, 1916 – 2016). Vietcatholic phỏng vấn Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành, nguyên Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, là người cháu thân yêu của Cha Cố, vị đại diện linh tông huyết tộc đồng tổ chức đại lễ này cho Cha Cố Phêrô.

Đọc tiếp