Thư mời tham dự Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Cebu, Philippines tháng 01.2016

WGPĐN- 25.8.2015 . Tại Giáo phận Đà Nẵng, xin hãy đăng ký nơi Văn phòng Tòa Giám mục, Điện thoại: 0511 3826628, hay Email: [email protected],

Read more