Bài 9: Giảng về Lòng Chúa Thương Xót và mục vụ về Lòng Thương Xót

BÀI 9 : GIẢNG VỀ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ MỤC VỤ VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT

Vài năm trước đây, thiên hạ tranh luận, nêu ý kiến về lệnh ngưng công việc mục vụ về lòng Chúa thương xót của Cha Giuse Trần đình Long (Dòng Thánh Thể – vị giảng thuyết nổi danh về lòng Chúa Thương Xót) rằng : “Tại sao lại cấm một linh mục giảng về lòng Chúa Thương Xót ?”… “Vậy thì cha cứ giảng về bí tích Thánh Thể cũng do lòng Chúa thương xót đi !”…

Thực ra, có sự lẫn lộn về việc “giảng về Lòng Chúa thương xót” và “mục vụ về Lòng Chúa thương xót”. Nếu tôi không lầm thì lệnh của Bề Trên của Cha Giuse Long là lệnh “ngưng mục vụ về lòng Chúa thương xót” chứ không phải lệnh “cấm giảng về lòng Chúa thương xót”.

Quả thực, “mục vụ” bao gồm nhiều thứ khác ngoài việc giảng dạy, như việc “mục vụ lòng Chúa thương xót“ của Cha Giuse Long có cả việc quyên tiền từ thiện, đi phát quà, rồi “đoàn thể, nhân viên, tình nguyện viên” (với đồng phục chỉnh tề). Ấy là chưa nói đến phương diện truyền thông : quay phim, làm CD, in ấn tài liệu phổ biến khắp nơi…

Ngoài việc tổ chức rầm rộ như vậy, còn việc một tu sĩ sống trong một cộng đoàn, mà người ta – những người ái mộ nườm nượp đến thăm viến, xin tư vấn, linh hướng… cả hàng trăm người !

Trước tất cả nhưng hiện tượng đó, Bề trên cộng đoàn tu viện làm sao không “ái ngại” ? Nhất là tu sĩ gây ra những hiện tượng đó lại không có một “bài sai uỷ nhiệm” nào của Bề trên.

Nhìn trong Phúc Âm, các môn đệ của Chúa cũng có lúc lên hương” lắm chứ… Chúa nhẹ nhàng âu yếm cảnh cáo : Thầy thấy satan từ trời sa xuống như một tia chớp ! Chỗ khác, Chúa khuyên : “Hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi” (Mc 6, 31).

Còn phần Chúa, khi làm phép lạ xong, Ngài cấm không cho nói (Mc 1, 44), thấy dân chúng đến đông, Ngài trốn vào nơi vắng vẻ (Mc 1, 45).

Kiểu trình bày, rồi còn ghi hình DVD về các “chứng nhân lòng Chúa thương xót” lại rất khác với hạnh kiểm của Chúa Giêsu !

Chúng ta nên ghi nhận điều mà Thánh Gioan đã kể lại : “Trong lúc Đức Giêsu ở Giêrusalem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào Danh Ngài, bởi đã chứng kiến các dấu lạ Ngài làm. Nhưng chính Chúa Giêsu không tin họ, vì Ngài biết họ hết thảy, và không cần sự làm chứng về con người. Quả thật, chính Ngài biết có gì trong lòng con người” (Ga 2, 23-24)

Linh Mục Antôn Trần Văn Trường