Bài Giảng Của Đức Cha Giuse Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Cha Cố Antôn

Lúc 9h00 ngày 8/1/2018, tại Hội Trường nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng đã diễn ra nghi thức tẩm liệm Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng. Tiếp sau nghi thức tẩm liệm là thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục giáo phận chủ tế, cùng đồng tế là linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng cùng với sự hiệp thông của ân thân nhân gia đình cha cố Antôn, và đông đảo mọi thành phần dân Chúa tham dự hiệp thông. Chúng tôi gởi đến bạn đọc Audio bài giảng của Đức Cha Giuse trong thánh lễ này. Mời quý vị lắng nghe