Chúa Nhật X Thường Niên – Năm C

Nhờ lời cầu nguyện của các thầy giảng và giáo dân Hà Nội, vị hoạn quan và Đức Lão Cù khỏi bệnh, hai vị có cảm tình với  đạo, giúp cha Đê-đi-ê ở lại giảng đạo. Nhất là nhờ phép lạ ngôn sứ Ê-li-a cầu nguyện cho con bà góa Xa-rép-ta sống lại; cũng như phép lạ Chúa Giê-su làm cho con bà góa Na-im sống lại, mà người ta tôn vinh Thiên Chúa.
WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

Thánh Giuliana nghe thấy tiếng Chúa từ trời cho biết :  « Điều làm xao xuyến lòng con, đó là Cha muốn thiết lập một lễ cho Giáo hội chiến đấu (tức tại thế) lễ Bí tích Bàn thờ cực thánh cực trọng. Mầu nhiệm này cho tới nay mới chỉ được cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh. Song ngày đó, những sự đau khổ và cái chết của Cha đã là những chủ đề chính yếu để suy gẫm. Vì thế, Cha muốn tòan thể Giáo hội cử hành một ngày khác. »WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan viết Ba Ngôi hợp nhất nên một : “ Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16,13-15). WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – Năm C

Thánh Gioan mô tả Chúa Thánh Thần là hơi thở ban sự sống, còn thánh Luca mô tả Chúa Thánh Thần là Lề Luật, là Giới răn, là sự thật để hiệp nhất thành một cộng đoàn. Sự hiệp nhất được diễn tả qua hình ảnh các người nghe các tông đồ giảng, tuy không phải là tiếng nói nước mình, nhưng họ vẫn hiễu như các ngài nói tiếng nước mình.Trái với hình ảnh Tháp Baben : mọi người tuy cùng nói một thứ tiếng, mà lại chia rẽ không hiểu nhau. WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hòai nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : ‘Thầy đã được trao tòan quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng

Read more

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Chúa nhật tuần tới là lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Vì thế, những bài đọc Sách Thánh thánh lễ hôm nay căn dặn chúng ta rằng : mặc dầu Chúa Giêsu không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, song Chúa hiện diện bằng cách khác, để giúp chúng ta sống đạo đức, thánh thiện.

Ba cách hiện diện, để nâng đỡ đức tin chúng ta : 1/ Thiên Chúa Ba Ngôi, 2/ Hội Thánh, 3/ Công đồng.

Sách CVTĐ cũng còn nói đến sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống chúng ta nữa. Quả thật đời sống chúng ta nhờ Đức Mẹ nâng đỡ, phù giúp rất nhiều. WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng

Read more

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Sống nhân hậu và từ bi, mà thánh Phanxicô chủ trương, chính là giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. BTM thánh lễ hôm nay nhắc lại giới răn đó. Trên bàn tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các tông đồ : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Đạo Do Thái và các đạo khác cũng dạy yêu thương, nhưng yêu như người ta yêu, yêu vì con người. Còn yêu thương của Chúa Giêsu là yêu như Chúa yêu, yêu vì Chúa. Vì thế Chúa Giêsu gọi giới răn yêu thương của Chúa là mới, giới răn mới. Website Giáo phận gởi đến bạn đọc bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc giáo phận Đà Nẵng

Read more
Trang 10 trên 13« Trang đầu...89101112...Trang cuối »