Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm C

Chúa nhật tuần trước, qua việc Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi truyền giáo, Chúa sai tất cả chúng ta đi truyền giáo. Chúa nhật này, qua con người Sa-ma-ri nhân hậu, việc truyền giáo tốt nhất, hữu hiệu nhất là sống yêu thương.

Bài Tin Mừng : Câu chuyện người Sa-ma-ri nhân hậu trong bài TM thánh lễ cho thấy Chúa muốn chúng ta sống thứ đạo nào. Một người thông luật hỏi Chúa Giê-su : “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” (Lc 10,25)….WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm C

Bài Tin Mừng: Thiên Chúa không chỉ thương một nước Do Thái, mà thương mọi dân mọi nước. Câu chuyện Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi giảng đạo trong bài TM thánh lễ hôm nay đã nói lên điều đó. Các sách TM khác kể chuyện Chúa Giêsu sai 12 tông đồ, chỉ có thánh Luca kể thêm câu chuyện sai 72 môn đệ. Sách Tân Ước của nhóm CGKPV đã cắt nghĩa như sau : “Chỉ có Luca ghi lại chuyến đi này…Luca dường như nhắm hai mục tiêu : cho thấy Chúa Giêsu không chỉ sai có Nhóm Mười Hai, và việc sai đi trong đất Paléttin chỉ là bước đầu của việc sai đi đến với dân ngoại” (tr.304). WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm C

Bài TM hôm nay : Chúa Giêsu dạy các tông đồ 4 bài học :

1- Sống hiền hoà, tha thứ, chứ đừng như hai tông đồ Giacôbê và Gioan xin Chúa khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ dân làng Samari.

2- Theo Chúa là sống khó khăn, đau khổ : « Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. »

3- Theo Chúa là đặt Chúa trên mọi tình cảm : « Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết. »

4- Theo Chúa là dứt khoát: « Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa. ». WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm C

 BTM : Trong BTM thánh Lu-ca kể : Chúa Giê-su hỏi các tông đồ : “Anh em bảo Thầy là ai ? Ông Phêrô thưa : ‘Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa’. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai” (Lc 9,20-21).

Chú giải của CGKPV cắt nghĩa : “lời tuyên xưng  này rất đúng, nhưng còn mập mờ. Người ta có thể hiểu sai sứ mạng thực thụ của Người, gán cho Người sứ mạng của một Đấng Ki-tô mang tính cách chính trị, có nhiệm vụ giải phóng dân tộc và dành lại nền độc lập cho dân tộc” (Mc 8,29-30).WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm C

Chúa Giê-su nói với ông Pha-ri-sêu : “Ông thấy người phụ nữ này chứ ? Tôi vào nhà ông : nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi; còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu ông cũng chẳng đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ chân tôi. Vì thế, tôi nói cho ông hay : tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc7,44-47). WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Chúa Nhật X Thường Niên – Năm C

Nhờ lời cầu nguyện của các thầy giảng và giáo dân Hà Nội, vị hoạn quan và Đức Lão Cù khỏi bệnh, hai vị có cảm tình với  đạo, giúp cha Đê-đi-ê ở lại giảng đạo. Nhất là nhờ phép lạ ngôn sứ Ê-li-a cầu nguyện cho con bà góa Xa-rép-ta sống lại; cũng như phép lạ Chúa Giê-su làm cho con bà góa Na-im sống lại, mà người ta tôn vinh Thiên Chúa.
WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more

Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Năm C

Thánh Giuliana nghe thấy tiếng Chúa từ trời cho biết :  « Điều làm xao xuyến lòng con, đó là Cha muốn thiết lập một lễ cho Giáo hội chiến đấu (tức tại thế) lễ Bí tích Bàn thờ cực thánh cực trọng. Mầu nhiệm này cho tới nay mới chỉ được cử hành vào Thứ Năm Tuần Thánh. Song ngày đó, những sự đau khổ và cái chết của Cha đã là những chủ đề chính yếu để suy gẫm. Vì thế, Cha muốn tòan thể Giáo hội cử hành một ngày khác. »WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Read more