Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hòai nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : ‘Thầy đã được trao tòan quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng

Đọc tiếp

Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C

Chúa nhật tuần tới là lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Vì thế, những bài đọc Sách Thánh thánh lễ hôm nay căn dặn chúng ta rằng : mặc dầu Chúa Giêsu không còn hiện diện bằng xương bằng thịt, song Chúa hiện diện bằng cách khác, để giúp chúng ta sống đạo đức, thánh thiện.

Ba cách hiện diện, để nâng đỡ đức tin chúng ta : 1/ Thiên Chúa Ba Ngôi, 2/ Hội Thánh, 3/ Công đồng.

Sách CVTĐ cũng còn nói đến sự hiện diện của Đức Mẹ trong đời sống chúng ta nữa. Quả thật đời sống chúng ta nhờ Đức Mẹ nâng đỡ, phù giúp rất nhiều. WGPĐN giới thiệu bạn đọc bài giảng của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc Giáo phận Đà Nẵng

Đọc tiếp

Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C

Sống nhân hậu và từ bi, mà thánh Phanxicô chủ trương, chính là giới răn yêu thương của Chúa Giêsu. BTM thánh lễ hôm nay nhắc lại giới răn đó. Trên bàn tiệc ly, Chúa Giêsu nói với các tông đồ : “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Đạo Do Thái và các đạo khác cũng dạy yêu thương, nhưng yêu như người ta yêu, yêu vì con người. Còn yêu thương của Chúa Giêsu là yêu như Chúa yêu, yêu vì Chúa. Vì thế Chúa Giêsu gọi giới răn yêu thương của Chúa là mới, giới răn mới. Website Giáo phận gởi đến bạn đọc bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc giáo phận Đà Nẵng

Đọc tiếp

Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C

Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, ơn gọi tu sĩ, ơn gọi thợ làm vườn nho cho Chúa. Chúng ta biết vườn nho của Chúa càng ngày càng ít thợ. Chúng ta xin Chúa thổi Thánh Thần Chúa vào từng gia đình, từng tâm hồn, để có người, có gia đình đáp lại tiếng Chúa gọi, và có nhiều người nhiệt thành làm việc cho vườn nho của Chúa. WGPĐN gởi đến bạn đọc Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C của Cha Nguyễn Trung Thành thuộc giáo phận Đà Nẵng

Đọc tiếp