Chúa Nhật XXVI Thường Niên – Năm A

BTM : Nhóm CGKPV cắt nghĩa BTM hôm nay như sau : “Qua dụ ngôn, Chúa Giê-su cho thấy điều quan trọng không phải là nói, mà làm theo ý muốn của Thiên Chúa, như ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính , nghĩa là thực hành và giảng dạy người ta thi hành điều Thiên Chúa muốn, nhờ đó mà người ta được nên công chính – Ngoài nghĩa Chúa Giê-su áp dụng, một số các thánh Giáo phụ còn hiểu người con thứ nhất tượng trưng cho dân ngoại, ban đầu đã không biết nghe lời Thiên Chúa nói qua lương tâm (luật tự nhiên), nhưng sau đã tin lời Chúa Ki-tô và gia nhập Giáo Hội. Còn người con thứ hai tiêu biểu cho dân Do-thái, sau khi đã cam kết, thề ước qua luật Mô-sê, cuối cùng đã từ khước Chúa Ki-tô” (Sđd, trang 2174-75).

Đọc tiếp

Chúa Nhật XXV Thường Niên – Năm A

BTM: Qua câu chuyện “Những Người Thợ Làm Vườn Nho”, ông chủ, tức là Thiên Chúa, trả lương không theo sức lao động, theo giờ làm việc, mà theo lòng quảng đại rộng rãi  của ông đối với hoàn cảnh của mỗi người. Trái lại những người thợ từ đầu ngày thì bủn xỉn, ghen tị. Ông chủ trả lời với những người thợ đó : “Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao ? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức ?” (Mt 20,15).

Câu chuyện cũng còn muốn nói đến dân ngoại. Tuy dân ngoại được gọi vào làm vườn nho của Chúa, được theo đạo muộn hơn dân Do Thái; nhưng họ vẫn được Thiên Chúa đối xử ngang bằng với dân Do Thái. Thiên Chúa không phân biệt đối xử trước sau, sớm muộn. Thiên Chúa phân biệt theo lòng mến, tình thương của mỗi người : “Những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu; còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”

Đọc tiếp

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A

BTM : BTM thánh lễ hôm nay Chúa Giêsu  bảo chúng ta nhìn đến lòng tha thứ quảng đại vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta nợ Chúa 10.000 yến vàng, tức là 60.000.000 ngày công, khoảng 180 năm tiền lương. Ai sống đến 180  năm mà trả nợ. Người ta nợ chúng ta có 100 quan tiền, tức là 100 ngày công, hơn 3 tháng lương, chúng ta không tha. Chúng ta nợ Chúa một món nợ kếch xù, không thể trả, vậy mà Chúa tha hết. Chúa Giêsu bảo : “Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).

Bđ2 : Tóm lại, như thánh Phaolô nói trong bđ2 : “Nếu chúng ta sống cho Chúa, chết cho Chúa” (Rm 14,8), thì chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau.

Đọc tiếp

Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm A

BTM : Đức Mẹ Fatima dạy hy sinh hãm mình, lần chuỗi cầu nguyện cho những người tội lỗi, còn Chúa Giê-su, con của Mẹ, thì dạy “sửa lỗi” : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó” (Mt 18,15). Chúa dạy 5 cách sửa lỗi :

1.“Mình anh với nó mà thôi” (Mt 18,15)

2. “Đem theo một hay hai người nữa” (18,16)

3. “Hãy đi thưa Hội Thánh” (Mt 18,17a)

4. “Hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18,17b)

5. “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho” (Mt 18,19).

Đa số trong chúng ta dùng các phương thế đầu, mà quên phương thế : Cầu xin Chúa sửa lỗi.

Đọc tiếp

Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay cũng cho biết đi theo Chúa cũng gặp những đau khổ.

Bđ1 : Ngôn sứ Giê-rê-mi-a trong bđ1 than thở : “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con đã để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con, và Ngài đã thắng. Suốt ngày con đã nên trò cười cho thiên hạ, để họ nhạo báng con” (Gr 20,7).

BTM : Chính Chúa Giê-su cùng tỏ cho các môn đệ biết : “Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” (Mt 16,21).

Thân phận mỗi người chúng ta đi theo Chúa cũng vậy. Chúa bảo : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 20,24).

Đọc tiếp

Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm A

BTM : Theo BTM, trước khi đặt thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh, Chúa Giêsu đưa các tông đồ lên phía Bắc, tới thành Xêdarê Philipphê và hỏi các tông đồ nhận xét thế nào về Chúa.

Đây là một thành phố của người ngoại giáo, có hàng chục đền thờ thờ các thần ngoại giáo. Ông Philipphê còn tạc một tượng vua Xêdarê bằng cẩm thạch thật lớn, đặt trong đền thờ. Chúa Giêsu không đưa các tông đồ về Giêrusalem, có đền thờ của Chúa, mà lại đưa đến một nơi ngoại giáo, có các đên thờ ngoại giáo. Như thế Chúa muốn các tông đồ : chọn Chúa hay chọn các thần ngoại giáo ?

Đọc tiếp

Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A

Bài Tin Mừng : Thoạt nghe câu nói Chúa Giêsu nói với người phụ nữ Canaan, một phụ nữ ngoại giáo, là chó con, ngày nay chúng ta lấy làm chướng. Trong ngôn ngữ thời Chúa Giêsu, người Do Thái rất ghét người ngoại giáo, và sau này cũng rất ghét người Công giáo. Người Do thái khinh bỉ gọi là “chó ngoại đạo”, “chó Công giáo”. Đó là loại chó lang thang ở ngoài đường. Người Việt Nam cũng gọi kẻ mình khinh ghét là “đồ chó má”. Trong bài TM Chúa Giêsu gọi bà Canaan là “chó con”, là loại chó nuôi trong nhà, loại chó được cưng chiều. Chúa Giêsu không những không khinh bỉ người ngoại đạo, mà còn khen ngợi. Chúa Giêsu nói : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật” (Mt 15,28). Còn dân Do Thái, trước đó Chúa đã phải đau lòng mà nói thẳng : “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mt 15,8).

Đọc tiếp
Trang 2 trên 1712345...10...Trang cuối »