Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Lịch Công Giáo đặt tên Chúa nhật hôm nay là “Chúa Nhật Chúa Chiên Lành”. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ” (trang 85).

Giáo hội Việt Nam cũng có những chủ chăn nhân lành. Chẳng hạn Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Nguyệt San « The Word Among Us » của Mỹ, số tháng 4-2005 có một bài viết về Đức Hồng y Thuận với nhan đề “Một Tông Đồ của Niềm Hy Vọng ». Xin tóm lược sau đây :

Ngài bị bắt vào ngày 15-8-1975, ngày lễ Mẹ Hồn Xác Về Trời. 13 năm tù. Nhưng Chúa đã dùng để biến ngài thành vị tông đồ của niềm hy vọng, biến thành một người tuyên xưng sự chiến thắng của Phúc Âm  trong thất vọng, trong vật chất.

Read more

Chúa Nhật 3 Phục Sinh

BTM: Đi theo Chúa Giêsu, tưởng Chúa làm vua, làm tướng. Ngờ đâu Chúa bị đóng đanh chết nhục nhã. Hai môn đệ buồn bã thất vọng trở về quê làm ăn. Trên đường về quê, làng Em-mau cách Giê-ru-sa-lem độ 11 cây số, Chúa Giê-su hiện ra dùng Kinh Thánh nói chuyện với hai ông. “Lòng các ông cũng bừng cháy lên” (Lc 24,32). Nhưng hai ông vẫn không nhận ra Chúa, mãi khi Chúa “cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho” (Lc 24,30), hai ông mới nhận ra Chúa. Nhận ra Chúa, hai ông sung sướng quay trở lại Giê-ru-sa-lem để báo tin vui cho các tông đồ.

Qua câu chuyện Em-mau trong BTM, thánh Luca muốn nói với các con cái Chúa rằng : dù các con cái Chúa bỏ Chúa, Chúa cũng không bỏ, nhất là những đứa con đau khổ

Read more

Chúa Nhật 2 Phục Sinh

 Bài Tin Mừng : Trong bài Tin Mừng thánh lễ hôm nay, thánh Gioan kể : lần họp đầu của các tông đồ, Chúa Giêsu hiện ra không có thánh Tôma. Vừa nghe nói, thánh Tôma không tin, còn đòi “xỏ ngón tay vào lỗ đinh và đặt bàn tay vào cạnh sườn.” (Ga 20, 25). Lần họp thứ hai, thánh Tôma có mặt. Chúa Giêsu hiện ra. Dù Chúa bảo ông : “Đặt ngón tay vào đây…Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn”, có lẽ thánh Tôma cũng không dám, và ngài đã tin. Ngài thưa với Chúa : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28). Từ “Thiên Chúa” thánh Gioan dùng lần đầu trong lời nhập đề là : “Ngôi Lời là Thiên Chúa” (1,1), …. . Lòng tin của Tôma hôm nay là nhờ họp hành với anh em. Chính Chúa Giêsu cũng đã từng bảo : “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đó giữa họ” (Mt 18,20).

Read more

Tuần Thánh

Bài tường thuật của thánh Mat-thêu nhấn mạnh đến vương quyền của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu là vua. Tính cách vua của Chúa đã thể hiện : (1)Trong việc Chúa vào thành thánh Giêrusalem, (2) Trước tòa án Philatô. Tổng trấn Philatô hỏi : Ông là vua dân Do thái sao ?”. Chúa Giêsu trả lời : “Chính ngài nói đó !”. (3)Trong việc quân lính Rôma xỉ nhục Chúa : cho mặc áo choàng đỏ, kết vòng gai làm mũ triều thiên, trao vào tay mặt một cây sậy, chúng quì gối nhạo : “Vạn tuế đức vua dân Do thái” (4)Tấm bảng treo trên thập giá : “Người này là Giêsu , vua người Do thái”, (5)Người qua lại nhạo báng : “Hắn là vua It-ra-en ! Bây giờ hắn cứ xuống khỏi thập giá đi, thì chúng ta tin hắn liền.”

Read more

Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm A

Những thân xác chết mà không thối rữa, theo bà Carrol Cruz, ít ra đã có 102 thân xác. Thân xác mới nhất không thối rữa là thân xác của Đức giáo hoàng Gioan 23. Ngài tạ thế năm 1963. Năm 2000 Hội Thánh phong chân phước cho ngài. Mộ ngài được mở ra và thân xác ngài vẫn nguyên vẹn sau 37 năm. Hiện thân xác ngài được đặt trong tủ kính và trưng bày trong Đền thờ thánh Phê-rô, để mọi người đến cầu nguyện.

Bài Tin Mừng : Xác cha Vinh Sơn Đỗ Yến, sau 8 tháng chôn, vẫn còn nguyên vẹn, tươi thơm, hay xác của Đức Gioan 23 sau 37 năm, là hình ảnh xác loài người ta sống lại, như Chúa Giêsu nói với cô Mátta trong BTM : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).

Read more

Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

CN.3.MC vừa qua, bài TM thánh lễ kể lại câu chuyện Chúa Giêsu ngồi bên giếng Giacóp, nói về đề tài “nước” với người phụ nữ Samari. Nước chính là ơn Chúa. Chúa là đấng làm cho người ta khỏi khát.

BTM: CN.4.MC hôm nay, bài TM thánh lễ kể phép lạ Chúa chữa anh mù được sáng mắt, tức là qua phép rửa tội Chúa làm cho người ta khỏi mù, khỏi tội lỗi, được sống trong ánh sáng, sống trong sự sáng của Chúa.

Read more
Trang 5 trên 16« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »