Thánh Lễ Tạ Ơn Của Các Tân Linh Mục Tại Giáo Xứ Chính Tòa 07/8/2015

Nhà Thờ Chính Tòa là nhà thờ mẹ trong giáo phận. Bên cạnh đó, trong số các tân chức vừa mới được thụ phong linh mục hôm ngày 04/8/2015, thì có một số tân chức đã từng thực tập mục vụ tại đây. Vì thế, thật là hợp lý để các tân chức quy tụ về đây dâng thánh lễ tạ ơn.

Đọc tiếp
Trang 3 trên 3123