Tường thuật về sa mạc hè “Đi Cùng Giê-su” và chính thức thành lập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể tại Giáo xứ Sơn Trà

Sau khoảng hai tháng chuẩn bị, vào lúc 07h30, ngày 23/07/2016, Sa mạc hè dành cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Giáo Xứ Sơn Trà được Khai mạc với chủ đề “Đi Cùng Giêsu”. Hiện diện trong buổi Khai mạc, Cha Giuse Nguyễn văn Thông – Quản Xứ cũng là Tuyên Úy Xứ Đoàn đã huấn từ cho các Huynh trưởng và Sa mạc sinh hiện diện. Ngài nhắc nhở và mời gọi rằng: Sa mạc hè 2015 chúng ta đã “Học Cùng Giêsu”, học rồi năm nay chúng ta phải thực hành, phải “Đi Cùng Giêsu”, phải sống cùng Giêsu, phải kết hợp mật thiết với Giêsu, phải trở nên như Giêsu. Tên Xứ Đoàn chúng ta đã chọn để ra mắt là “Mình Máu Thánh Chúa Kitô”, chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta rằng đích đến, lý tưởng mà chúng ta phải nhắm đạt đến không phải là một điều gì hay một ai khác mà chính là Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đọc tiếp