Tân Giám Mục GPĐN Thăm Mục Vụ Gx Tam Kỳ Và Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo Và Thêm Sức

Trong ngày Chúa Nhật đầu tiên (17/4/2016 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) sau lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã đến viếng thăm mục vụ và dâng thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Hoà Cường (hạt Đà Nẵng) và Giáo xứ Tam Kỳ (hạt Tam Kỳ). Website Giáo phận xin giới thiệu bài tường thuật Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Tam Kỳ của Đức Tân Giám mục Giáo phận.

Read more