Lễ an táng Cha Gioan Baotixita Lê Quý Đức –  Mục Tử “Nặng Mùi Chiên” Tiên Phước

Lúc 7 giờ, ngày 21 /9 / 2016, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Đức Giám mục giáo phận chủ sự Thánh lễ an táng Cha Gioan Baotixita Lê Quý Đức, cùng đồng tế Linh mục đoàn giáo phận Đà Nẵng ,  quý cha bạn thân quen với Cha Gioan Baotixita, bà con Huyết tộc, Linh tộc và  cộng đoàn dân Chúa đông đảo đã đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện : Xin Chúa ôm Cha Gioan Baotixita vào lòng Chúa, và ân thưởng cho Cha.

Đọc tiếp

ĐGM Giáo phận ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Tiên Phước

Hôm nay, ngày 31/7/2016, nhằm Chúa Nhật XVIII Thường niên, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng lần đầu tiên đến thăm mục vụ Giáo xứ Tiên Phước thuộc Hạt Tam Kỳ và ban Bí tích Thêm Sức cho 11 em thiếu nhi trong giáo xứ. Trong Thánh lễ này cũng có 12 em được Rước lễ lần đầu.

Trong bài giảng, Đức cha chia sẻ dựa trên các bài đọc Phụng vụ lễ Chúa Thánh Thần: “…Chúa Thánh Thần đến với họ với sức mạnh của gió và lưỡi lửa, làm cho một Phêrô được cho là ít học mà giờ đây nói về Chúa, rao giảng về Chúa đặt biệt đến mức hơn một chục dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau đến hiện diện trước mặt các ngài và đều hiểu lời Phêrô nói.… Sức mạnh của Ba Ngôi Thiên Chúa, sức mạnh được tỏ hiện qua công trình cứu độ của Chúa Giêsu, tái tạo lại con người (bước vào) tình trạng ân sủng với Thiên Chúa, có quyền gọi Thiên Chúa là Cha với Ngôi Ba là Thánh Thần, là tình yêu giữa ngôi Cha và ngôi Con thông ban cho họ, để họ tiếp tục lời mời gọi của Chúa Giêsu.

Đọc tiếp

Phóng Sự Ngắn Giáo xứ Tiên Phước Hành Hương về Giáo Xứ Chính Tòa – Giáo Phận Đà Nẵng

Chúa Nhật II Mùa Chay (21-2-2016), Giáo xứ Tiên Phước hành hương về nhà thờ Chính Tòa – Giáo phận Đà Nẵng. WGPĐN gởi đến bạn đọc phóng sự ngắn về sự kiện này do Ban Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Đọc tiếp