Bài giảng trong ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An

Chúa nhật ngày 10-1-2016. Giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An hành hương về nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Website giáo phận giới thiệu đến bạn đọc bài giảng của Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong-Quản xứ Vân Đõa trong ngày hành hương này.

Đọc tiếp