Tân Giám Mục GPĐN Thăm Mục Vụ Gx Tam Kỳ Và Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Khai Tâm Ki-tô Giáo Và Thêm Sức

Trong ngày Chúa Nhật đầu tiên (17/4/2016 – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành) sau lễ nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã đến viếng thăm mục vụ và dâng thánh lễ ban bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Hoà Cường (hạt Đà Nẵng) và Giáo xứ Tam Kỳ (hạt Tam Kỳ). Website Giáo phận xin giới thiệu bài tường thuật Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Tam Kỳ của Đức Tân Giám mục Giáo phận.

Read more

Phóng Sự Ngắn Giáo xứ Tiên Phước Hành Hương về Giáo Xứ Chính Tòa – Giáo Phận Đà Nẵng

Chúa Nhật II Mùa Chay (21-2-2016), Giáo xứ Tiên Phước hành hương về nhà thờ Chính Tòa – Giáo phận Đà Nẵng. WGPĐN gởi đến bạn đọc phóng sự ngắn về sự kiện này do Ban Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Read more

Bài giảng trong ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An

Chúa nhật ngày 10-1-2016. Giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An hành hương về nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Website giáo phận giới thiệu đến bạn đọc bài giảng của Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong-Quản xứ Vân Đõa trong ngày hành hương này.

Read more
Trang 2 trên 212