Phóng Sự Ngắn Giáo xứ Tiên Phước Hành Hương về Giáo Xứ Chính Tòa – Giáo Phận Đà Nẵng

Chúa Nhật II Mùa Chay (21-2-2016), Giáo xứ Tiên Phước hành hương về nhà thờ Chính Tòa – Giáo phận Đà Nẵng. WGPĐN gởi đến bạn đọc phóng sự ngắn về sự kiện này do Ban Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Read more

Bài giảng trong ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An

Chúa nhật ngày 10-1-2016. Giáo xứ Vân Đõa và giáo xứ Việt An hành hương về nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Website giáo phận giới thiệu đến bạn đọc bài giảng của Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong-Quản xứ Vân Đõa trong ngày hành hương này.

Read more
Trang 2 trên 212