Cáo Phó Nữ Tu Saint Michel Nguyễn Thị Thả, thuộc Tỉnh Dòng Phao Lô Đà Nẵng

CÁO PHÓ

Dòng thánh Phaolô thành Chartres

Tỉnh dòng Đà Nẵng trân trọng kính báo:

Nữ tu Saint Michel NGUYỄN THỊ THẢ

Đã được về cùng Chúa lúc 01g 30’, ngày 5 tháng 4 năm 2017. Tại cộng đoàn Soeurs Hưu Dưỡng Đà Nẵng. Hưởng thọ 80 tuổi, Tu Dòng 58 năm.

Read more

Thông báo “Ngày Giới Trẻ Thế Giới” được tổ chức tại giáo phận Đà Nẵng

Được sự cổ vũ và cho phép của Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận, Ban Đặc trách Mục vụ Giới trẻ Giáo phận xin được thông báo chương trình “ngày Giới trẻ Thế giới” được tổ chức tại  Giáo phận như sau:

– Thời gian: Từ 12h00 – 20g30, ngày thứ Bảy 08/4/2017. – Địa điểm: Giáo xứ Phú Thượng

Read more

Thông Báo Số 01-Tháng 03/2017

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo:

1.Về Tĩnh Tâm Năm của Linh mục đoàn 2017:

+ Thời gian: từ 17 giờ 00, ngày 13/03/2017 đến 19giờ 00, ngày 17/03/2017

2. Về Thánh lễ trọng kính Thánh Giuse:

+ Tại Nhà thờ Chính tòa: Vào lúc 17giờ 00, ngày 17/03/2017, Đức Giám mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ trọng kính thánh Giuse.

Read more

Cáo Phó Nữ Tu Francois Daniel Phạm Thị Mầu, thuộc Tỉnh Dòng Phao Lô Đà Nẵng

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh. Tỉnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng trân trọng kính báo

Nữ tu Francois Daniel PHẠM THỊ MẦU

Đã được về cùng Chúa lúc 17h15′, ngày 23 tháng 2 năm 2017. Tại cộng đoàn Soeurs Hưu Dưỡng.

Hưởng thọ 81 tuổi.

Tu dòng 58 năm

Read more

Báo Tang Ông Cố Giacôbê Nguyễn Toan, Thân phụ Cha Antôn Nguyễn Tri Pháp

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng thành kính báo tin:

Ông Cố GIACÔBÊ NGUYỄN TOAN

Là Thân Phụ của:

Linh mục Antôn NGUYỄN TRI PHÁP

Quản xứ Hoằng Phước

Đã được Chúa gọi về

lúc 17 giờ 15, ngày 09 tháng 02 năm 2017 (Nhằm ngày 13 tháng 01 năm Đinh Dậu)

Hưởng thọ 71 tuổi

Read more
Trang 1 trên 712345...Trang cuối »