Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Và Giúp Đỡ

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Chủ tịch HĐGMVN, và với tâm tình của người mục tử Giáo phận, tôi xin đề nghị toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo Phận Đà Nẵng: hãy dành ngày Chúa Nhật XXXII (tức ngày 6 tháng 11 năm 2016) để tất cả chúng ta bày tỏ tâm tình tương thân tương ái bằng lời cầu nguyện, và rộng tay đóng góp tiền của giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt vừa qua tại Miền Trung trong các thánh lễ Chúa Nhật tại các giáo xứ

Read more

Thông báo số 01-Tháng 09/2016

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo:

1.Về ngày Cầu nguyện cho hòa bình thế giới:

Đức thánh cha Phanxicô sẽ chủ tọa cuộc Hội ngộ Liên tôn sẽ được tổ chức tại Assisi, ngày 20 tháng 9 năm 2016.

2.Tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng: Ngày 20/09/2016

Đức Giám mục Giáo phận sẽ cử hành thánh lễ vào lúc 17 giờ 15, cầu nguyện cho Hòa bình thế giới.

Read more

Thư mời: Dự lễ cầu hồn cho cha Andrien Villard (Triệu Bá Vi), PSS

Đại chủng viện Huế chúng con xin kính mời

QUÝ LINH MỤC CỰU SINH VIÊN XUÂN BÍCH (1961-1975)

đến đồng tế trong Thánh Lễ

cầu cho Cha Andrien TRIỆU BÁ VI, PSS,

do Đức Cha Anphong NGUYỄN HỮU LONG

chủ tế vào lúc 10g00 sáng thứ Năm 15/9/2016

tại Nguyện đường Đại chủng viện Huế.

Read more

Thông báo số 02-Tháng 08-2016 và Chương trình thường huấn Linh mục

Văn phòng Tòa Giám mục Đà Nẵng xin thông báo:

Về sinh hoạt của Giáo phận: : Ngày 02/08/2016, nhân dịp tĩnh tâm linh mục, Đức cha đưa ra một số quyết định liên quan đến sinh hoạt của Giáo phận

+ Tĩnh tâm Linh mục theo Giáo hạt: thứ ba đầu tháng (Tháng chẵn: 2,4,6,10,12; tháng 08: Không)

+ Tĩnh tâm Linh mục cấp Giáo phận: thứ ba đầu tháng ( Tháng lẽ: 1,3,5,7,9,11; Tĩnh tâm năm: khi có sự thay đổi sẽ thông báo; Thánh 09 hàng năm: Thường huấn). Chương trình này bắt đầu từ tháng 09/2016.

+ Năm nay thường huấn: Từ ngày 06/09/16 đến trưa 08/09/2016

+ Ngày giới trẻ của Giáo phận: Thứ 7 trước ngày CN LỄ LÁ+ CN LỄ LÁ; Ngày của Giáo lý viên cấp giáo phận là 26/07 hàng năm

Read more