Bài Giảng Lễ Nhậm Chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Đà Nẵng Của ĐGM Matthêô Nguyễn Văn Khôi

Vị Giám mục tân nhiệm là Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân. “Đặng” là được, “Đức” là đức hạnh, “Ngân” là tài chánh. Dưới quyền cai quản của ngài, giáo phận Đà Nẵng sẽ được cả đức hạnh lẫn tài chánh, nói theo kiểu dân gian: được cả chì lẫn chài, nói theo kiểu nhà đạo: được cả đời nầy lẫn đời sau, hay một cách văn hoa hơn: được cả trần gian lẫn thiên đàng. Hơn nữa, cả hai vị Giám mục tiền nhiệm và tân nhiệm đều có chung một Đấng quan thầy là Thánh cả Giuse. Điều này cho thấy sự hoán chuyển mục vụ giữa hai vị không tạo ra một sự đứt đoạn…

Đọc tiếp

Thánh Lễ Nhậm Chức Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Đúng 30 ngày sau thời điểm Toà Thánh công bố quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô luân chuyển giáo vụ giám mục giáo phận của 2 Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri và Giuse Đặng Đức Ngân ; lúc 10 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 2016, cũng là tròn 3 ngày giáo phận Đà Nẵng “trống toà” sau khi Đức Cha Giuse Châu ngọc Tri chính thức nhận giáo vụ tại Lạng Sơn-Cao Bằng, giáo phận Đà Nẵng đã thực sự có vị chủ chăn thứ V trong dòng lịch sử 53 năm thành lập giáo phận

Đọc tiếp