Phóng Sự Ngắn Giáo xứ Tiên Phước Hành Hương về Giáo Xứ Chính Tòa – Giáo Phận Đà Nẵng

Chúa Nhật II Mùa Chay (21-2-2016), Giáo xứ Tiên Phước hành hương về nhà thờ Chính Tòa – Giáo phận Đà Nẵng. WGPĐN gởi đến bạn đọc phóng sự ngắn về sự kiện này do Ban Truyền Thông Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện.

Đọc tiếp