Lễ Đức Mẹ Lên Trời

Ngày 1-11-1950, Đức giáo hòang Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ lên trời : “Đức Thánh Mẫu cao cả, ngay từ đời đời đã được kết hợp với Đức Giêsu Kitô một cách huyền nhiệm: vô nhiễm khi đầu thai, đồng trinh khi làm mẹ, cộng tác quảng đại với Đấng Cứu Thế, Đấng đã chiến thắng hoàn toàn sự tội và các hậu quả của nó, thì cuối cùng để kết thúc mọi đặc ân Người được, Đức Trinh Nữ cũng đã được gìn giữ khỏi bị hư nát ở trong mồ để nên giống Con mình. Sau khi chiến thắng sự chết, Người cũng được đưa lên vinh quang ở trên trời cả hồn lẫn xác, nơi Người được sáng láng, làm Nữ Vương bên hữu Con mình là Vua bất tử mọi thời” (LMTV, Gương Các Thánh,T.2,t.127).

Read more

Thánh lễ tạ ơn mừng 50 năm thành lập giáo xứ Gia Phước

Năm 1967, giáo xứ Gia Phước được hình thành do sự sát nhập giáo dân của 2 giáo xứ Ô Gia và Trung Phước. Cha Louis Huỳnh Nhẫn được Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đặt làm cha xứ tiên khởi giáo xứ Gia Phước. Như vậy giáo xứ Gia Phước được hình thành mang giá trị của hiệp thông, yêu thương, nguyện cầu trong giáo phận Đà Nẵng cũng vừa mới được thành lập (18.01.1963). Với tấm lòng của vị mục tử và với trách nhiệm của mình trước Hội Thánh và Giáo phận, và với một quan niệm sống thanh bần, yêu thương, cha Louis Huỳnh Nhẫn đã khởi công xây dựng nhà thờ, trường học, lập đoàn Hùng Tâm Dũng Chí và nhờ các nữ tu cộng tác trong công việc mục vụ. Dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15 tháng 8 năm 1967 đã chính thức được chọn làm lễ bổn mạng của giáo xứ Gia Phước.

Read more
Trang 3 trên 19812345...102030...Trang cuối »