Chúa Nhật X Thường Niên – Năm C

CN.10.C

(1V 17,17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17)

5-6-2016

Hai Đức cha Lambert de la Motte (Lăm-be đờ la Mốt) và Pallu (Pan-luy) phải trú ở Thái Lan. Vì lệnh cấm đạo, hai Đức cha không thể đến Việt Nam. Đức cha Lambert sai cha Deydier (Đê-đi-ê) thay mặt Đức cha sang Hà Nội. Thuyền của cha tới cửa sông Hồng Hà ngày 30-7-1666, từ đó vào Hà Nội ẩn trú trong nhà ông Raphael Rhodes (người học trò của cha Đắc Lộ). Cha ở đó với bộ quần áo lái buôn người Bồ.

Cứ giả dạng như thế này khi bị lộ thì rất nguy hiểm. Theo đề nghị của hai thầy giảng Bê-nê-đíc-tô Hiền và Gio-an Huệ, cha ra mắt với hai người trong phủ chúa Trịnh Tạc. Hai người có cảm tình với đạo.

Người thứ nhất là một hoạn quan mới 35 tuổi. Ông được Trịnh Tráng tin nhiệm, nhận làm con nuôi. Ông bị ốm nặng, đã cúng vái mà  không khỏi. Nhờ lời cầu nguyện của người có đạo, bệnh ông được khỏi. Tuy ông chưa vào đạo, nhưng ông có cảm tình với đạo.

Người thứ hai là Đức Lão Cù 70 tuổi. Bà là con gái của mẹ nuôi nhà chúa. Bà bị bệnh nặng, đã cúng vái mà không khỏi. Nhờ thầy Huệ và giáo dân cầu nguyện, bà được khỏi bệnh và bà có cảm tình với đạo.

Cha Deydier tới gặp ông hoạn quan và Đức Lão Cù. Hai người hứa sẽ giúp nói với Trịnh Tạc, để đạo được dễ dàng (Nguyễn Hồng, Lịch Sử Truyền Giáo Ở VN, II, trang 145).

Lời Chúa trong ba bài đọc thánh lễ hôm nay muốn dạy chúng ta những điều này :

  1. Thiên Chúa đến để tiêu diệt đau khổ

– Bđ1 : Thiên Chúa sai ngôn sứ Ê-li-a đến giúp mẹ con bà góa thành Xa-rép-ta không bị hết bánh và dầu. Mẹ con bà có đủ bánh và dầu để sống : “Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu cũng chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” (1V 17,14).

  1. Thiên Chúa đến để tiêu diệt sự chết.

– Bđ1 : Sách Các Vua ghi lại : “Đức Chúa nghe tiếng ông Ê-li-a kêu cầu, hồn vía đứa trẻ về với nó, và nó sống” (1V 17,22).

– BTM : Đức Giê-su lại gần, sờ vào quan tài, nói với người thanh niên con bà góa thành Na-im : “Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh cho bà mẹ” (Lc 7,14-15)

  1. Thiên Chúa đến để tha thứ tội lỗi

– Bđ1 : Bệnh tật, đau khổ, sự chết, đối với người Do Thái, là hậu quả của tội lỗi. Bà góa Xa-rép-ta nói với ngôn sứ Ê-li-a : “Hỡi người của Thiên Chúa, việc gì đến ông, mà ông tới nhà tôi để nhắc lại tội tôi, và làm cho con tôi phải chết” (1V 17,18).

– Bđ2 : Thánh Phaolô thú nhận trong thư Ga-lát, bđ2 : “Cả Hội Thánh Đức Ki-tô tại miền Giu-đê không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng :Người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt, và vì tôi họ tôn vinh Thiên Chúa“(Gl 1,22-23).

  1. Thiên Chúa đầy lòng thương xót :

Trong xã hội Do Thái, thân phận phụ nữ đã khổ, lại bị góa, nhất là đứa con trai một bị chết, thì càng đau khổ hơn.

– Bđ1 : Ngôn sứ Ê-li-a tỏ lòng thương xót nói “Bà đưa cháu cho tôi. Ông bồng lấy đứa trẻ bà đang ẵm trong tay, đem lên phòng trên chỗ ông ở, và đặt nó nằm trên giường. Rồi ông kêu cầu Đức Chúa rằng : Lạy Đức Chúa, Thiên Chúa của con, Chúa nỡ hại cả bà góa đã cho con ở nhờ, mà làm cho con bà ấy phải chết sao ?” (1V 17,19-20).

– BTM : Câu chuyện bà góa thánh Na-im thánh Lu-ca kể trong BTM : “Đức Giê-su đến gần cửa thành đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà góa…Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : Bà đừng khóc nữa” Lc 7,12-13).

– Bđ2 : Thánh Phao-lô kể : “Người đoái thương mặc khái Con của Người cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng về Con của Người cho các dân ngoại” (Gl 1,16).

  1. Thành quả của lòng thương xót :

    Nhờ hai phép lạ chữa người chết sống lại mà người ta nhận ra Thiên Chúa.

– Bđ1 : Bà góa Xa-rép-ta thì nhận ra ông Ê-li-a là “người của Thiên Chúa” (1V 17,24).

– BTM : Người thành Na-im thì nhận ra Chúa Giê-su là “một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta” (Lc 7,16).

– Bđ2 : Người thành Ga-lát “tôn vinh Thiên Chúa” (Gl 1,24)

Nhờ lời cầu nguyện của các thầy giảng và giáo dân Hà Nội, vị hoạn quan và Đức Lão Cù khỏi bệnh, hai vị có cảm tình với  đạo, giúp cha Đê-đi-ê ở lại giảng đạo. Nhất là nhờ phép lạ ngôn sứ Ê-li-a cầu nguyện cho con bà góa Xa-rép-ta sống lại; cũng như phép lạ Chúa Giê-su làm cho con bà góa Na-im sống lại, mà người ta tôn vinh Thiên Chúa.

Trong Năm Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta có lòng thương xót với mọi người, nhất là với những người thù hận, với những người khác đạo, chắc là sẽ bớt oán thù, sống bình an và nhiều người tôn vinh Thiên Chúa.

Linh mục Nguyễn Trung Thành