Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta thành những Ki-tô hữu đích thực, không phải là Ki-tô hữu ảo

CHÚA THÁNH THẦN LÀM CHO CHÚNG TA THÀNH NHỮNG KITÔ HỮU ĐÍCH THỰC, KHÔNG PHẢI LÀ KITÔ HỮU ẢO

Đức Thánh Cha nói rằng chính Chúa Thánh Thần chuyển dịch Hội Thánh, nhưng với nhiều kitô hữu ngày nay, Chúa Thánh Thần lại là một kẻ xa lạ.

Giảng trong thánh lễ sáng tại nguyện đường Nhà trọ Thánh Matta, ĐTC khuyến dụ các kitô hữu hãy làm cho chính mình được thẳng tiến nhờ Chúa Thánh Thần là Đấng chỉ cho chúng ta con đường tới tự do.

ĐTC cũng đặc biệt chào thăm các nữ tu dòng Bác Ái Vinh Sơn đang làm việc tại Nhà trọ Thánh Matta mừng lễ thánh Louis de Marillac, Đấng Sáng lập dòng Bác ái Vinh Sơn. Khởi hứng từ bài đọc trong ngày đề cập đến cuộc đối thoại giữa thánh Phaolô và các mộn đệ đầu tiên ở Êphêsô, ĐTC Phanxicô đã nhắc lại rằng các môn đệ nói cho Phaolô biết họ “chưa hề nghe là có Chúa Thánh Thần.”

ĐTC nói rằng ngày nay điều tương tự cũng đang xảy ra khi có nhiều tín hữu Chúa Giêsu không biết Chúa Thánh Thần. “Có nhiều người nói họ biết giáo lý dạy rằng Chúa Thánh Thần ở trong Ba Ngôi Thiên Chúa, ngoài ra, họ không biết chút gì hơn và họ lấy làm lạ không biết Chúa Thánh Thần làm những gì. ĐTC cho biết: “Chúa Thánh Thần là Đấng làm biến đổi Hội thánh, là Đấng hoạt động trong Hội Thánh và trong tâm hồn chúng ta, làm cho mỗi kitô hữu hiệp nhất với các kitô hữu khác… Chúa Thánh Thần mở ra những cánh cửa và mời gọi chúng ta làm chứng tá cho Chúa Giêsu. Ngay từ đầu lễ, chúng ta nghe những lời này: ‘Anh em sẽ nhận lãnh Chúa Thánh Thần và anh em sẽ là chứng nhân của Thầy giữa thế gian.’ Chúa Thánh Thần là Đấng tác động chúng ta ngợi khen, khẩn nguyện với Chúa, là Đấng ngự trong chúng ta và dạy chúng ta nhìn thấy Chúa Cha và gọi Ngài là Cha. Chúa Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi tình trạng “như những kẻ mồ côi” mà tinh thần thế tục muốn đem chúng ta vào. Chúa Thánh Thần là Đấng Lãnh Đạo của Hội Thánh sống động”; Ngài nhắc nhở chúng ta chống lại những mối nguy hiểm không muốn sống theo sứ mạng của Chúa Thánh Thần, là khuynh hướng giảm thiểu đức tin thành ‘luân lý và đạo đức’ mà thôi.”

Chỉ tôn trọng các giới răn và chẳng làm gì hơn thì không đủ chút nào. ĐTC lập lại rằng “Đời sống kitô giáo không phải chỉ là một đời sống có đạo đức; nhưng đó là một cuộc sống gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô, và nhờ vào Chúa Thánh Thần mà sự gặp gỡ này được hiện thực. Nhưng chúng ta giữ Chúa Thánh Thần như một “tù nhân hạng sang” trong tâm hồn chúng ta: chúng ta không để cho Ngài thúc đẩy mình thẳng tiến và biến đổi mình. Chúa Thánh Thần làm được mọi sự, thông biết mọi điều, nhắc nhớ chúng ta những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy, có thể giải nghĩa mọi điều về Đức Giêsu. Chỉ có một điều mà Chúa Thánh Thần không thể làm được là biến chúng ta thành những kitô hữu “phòng khách”! Chúa Thánh Thần không thể khiến chúng ta thành những kitô hữu “ảo” là những kitô không có nhân đức. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta thành những kitô hữu đích thực. Chúa Thánh Thần làm cho con người hoàn thiện cuộc sống mình, giúp con người đọc được một cách tiên tri những dấu chỉ của thời đại và thăng tiến chúng ta, Chúa Thánh Thần chính là Ngôi Ba Thiên Chúa.”

ĐTC Phanxicô thôi thúc mọi tín hữu, trong tuần lễ này biết phản ánh hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi cuộc sống mình và tự hỏi xem liệu mình có đủ can đảm để ra đi vào thế giới làm chứng ta cho Chúa Giêsu hay không.

Khi mời gọi chuẩn bị cho đại lễ Hiện Xuống sắp tới, ĐTC nói rằng chúng ta phải nghĩ về Chúa Thánh Thần là Đấng ngự trong tâm hồn chúng ta và hãy khẩn xin ơn vâng phục và dịu hiền với Chúa Thánh Thần. “Đây là điều chúng ta phải làm trong tuần lễ này: hãy nghĩ về Chúa Thánh Thần và nói chuyện với Ngài.”

Linh mục Phêrô Hoàng Gia Thành

(Trích dịch bài tường thuật “Pope: the Holy Spirit makes us real Christians, not virtual ones”

trong Vatican Radio, ngày 09/5/2016 – Nguồn: vatican.va)