Đức Thánh Cha kêu gọi tổ chức tĩnh tâm nhân viên bác ái

VATICAN. ĐTC cổ võ ngày tĩnh tâm cho các nhân viên từ thiện bác ái do Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, đề xướng.

 Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư, 27-1-2015, tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói: ”Nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót, Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum, Đồng Tâm, đã đề xướng một ngày tĩnh tâm cho các cá nhân và các nhóm dân thân phục vụ từ thiện bác ái. Ngày này sẽ được cử hành trong mỗi giáo phận trong mùa chay sắp tới. Đây sẽ là một dịp để suy tư về ơn gọi trở nên từ bi thương xót như Chúa Cha. Tôi mời gọi đón nhận đề nghị này, sử dụng những chỉ dẫn và tài liệu do Hội đồng Cor Unum soạn thảo”. (SD 27-1-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

(Nguồn: Đài Vatican)