Đức Thánh Cha Phanxico

 

 • Đức Thánh Cha Phanxicô là Giáo hoàng thứ 266 và là đương kim Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Rôma. Sinh tại Buenos Aires, Argentina trong một gia đình có năm anh em di dân gốc Ý.
 • Tên khai sinh: Jorge Mario Bergoglio
 • Sinh ngày : 17 tháng 12, 1936 (tuổi 78), tại , Argentina
 • Gia nhập Dòng Tên: 11 tháng 3 năm 1958 tại Argentina
 • Thụ phong linh mục : 13 tháng 12 năm 1969
 • Vĩnh khấn: 22 tháng 4 năm 1973 tại Alcala de Henares – Tây Ban Nha
 • Được bầu làm giám tỉnh dòng Tên tại Argentina: 31-7-1973
 • Tấn phong Giám mục: 20-5-1992, hiệu tòa Auca
 • Tổng Giám mục phó Tổng giáo phận Buenos Aires: 30-6-1997 và kế nhiệm Đức Hồng y Antonio Quarracino: 28-02-1998
 • Được tấn phong Hồng y trong Công nghị 21 tháng 2 năm 2001, nhận nhà thờ tước hiệu Thánh Roberto Bellarmino
 • Được bầu Giáo Hoàng: 13-3-2013
 • Thánh lễ Khai mạc sứ vụ Mục tử toàn thể Hội Thánh (lễ nhậm chức) được cử hành 19-3-2013, lễ kính Thánh Giuse
 • Khẩu hiệu: MISERANDO ATQUE ELIGENDO