Giáo Phận Đà Nẵng Khai Mạc mùa Chay Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016

Sáng 10.2.2016 (Mồng 3 Tết), thứ Tư Lễ Tro, cộng đoàn Giáo phận Đà Nẵng hành hương về Núi Sọ (Giáo xứ An Ngãi) tham dự nghi thức Đi Đàng Thánh Giá và Thánh lễ khai mạc Mùa Chay Năm Thánh Lòng Thương Xót..

Mở đầu lúc 8 giờ 30, cộng đoàn cùng đi Đàng Thánh Giá, từ chân đồi vòng quanh lên đến đỉnh đồi, cùng tưởng niệm Cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, và cảm nhận tình thương xót của Thiên Chúa, khi Chúa cam lòng vác Thánh giá để đền vì tội chúng ta.

Tiếp đó, Đức Cha Giuse – Giám Mục Giáo phận chủ sự Thánh lễ đồng tế với linh mục đoàn giáo phận tại lễ đài ở chân đồi. Khởi sự Thánh Lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn sám hối, canh tân… và tin tưởng vào lòng Chúa thương xót : cho dù tội lỗi con người bao nhiêu, thì lòng Chúa thương xót vẫn vượt trên mọi mức độ tội lỗi.

Đức Cha mở đầu bài giảng với lời mời gọi cộng đoàn chia sẻ niềm vui, cùng mừng chúc nhau  năm mới Bính Thân an lành bằng tràng pháo tay. Tiếp đó, trích dẫn Lời Chúa trong các bài Sách Thánh (Sách tiên tri Gioen : “Hãy xé lòng, đừng xé áo”, và thư thứ 2 Corintô : “Hãy làm hòa với Thiên Chúa và với anh em”) và Tin Mừng (“Cha của anh, Đấng thấu suốt mọi kín đáo sẽ trả công”) để nhắc với cộng đoàn tinh thần chay tịnh trong tâm hồn, chứ không phải chỉ là bên ngoài. Ngài đã nêu chủ đề của Sứ điệp Mùa Chay 2016 của Đức Thánh Cha Phanxicô : ”Tôi muốn lòng nhân từ, chứ không cần lễ tế” để mời gọi mỗi tín hữu Chúa Kitô thực thi cách cụ thể lòng thương xót, như thường đọc trong Kinh Thương Người có 14 Mối, đối với anh chị em xung quanh trong môi trường đang sống, đang làm việc bằng ‎tâm tình “thương xót người như Chúa xót thương.”

Cuối Thánh lễ, vị Đại diện Giáo xứ An Ngãi cám ơn Đức Cha, Quý Cha, và cách riêng  Giáo xứ Hòa Khánh và Giáo họ Hòa Minh đã tham gia phần việc Phụng Vụ ; cũng như toàn thể cộng đoàn dân Chúa, Chính quyền, ban bảo vệ rừng và.tất cả những người góp công sức cho việc tổ chức ngày hành hương. Ông cũng vui mừng cho biết : nhà thờ Giáo xứ An Ngãi sẽ được xây mới, thiết kế và mọi thủ tục pháp lý đã hoàn tất, xin cộng đoàn cầu nguyện và góp tay vào công trình xây dựng nhà Chúa.

Đức Giám Mục đã Đại diện cộng đoàn hiện diện, cám ơn Quí Cha Quản xứ, Cha phó, và các Ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ đã hy sinh rất nhiều cho ngày hành hương được tốt đẹp.

Toma Trương Văn Ân

Được biết :

Địa danh An Ngãi hiện nay, xưa gọi Bàu nghè, đã có giáo dân từ trước năm 1670, đến ngày 26 01.1670 , Cố Hainques thuộc Hội Thừa Sai Ba-lê, phụ trách cộng đoàn Hội An đã đến ở với Bàu Nghè 4 tháng. Ngài đã giải tội và giải vạ cho nhiều người đã chối bỏ Đạo trong thời kỳ cấm cách bắt đạo của chúa Nguyễn Phúc Tần 1665. Cha đã rửa tội cho 500 người ở Phường Trạc và Bàu nghè, là những vị tiên nhân của đa phần giáo dân ngày nay.

Năm 1677 : ngôi Nhà thờ đầu tiên được xây dựng và năm 1678, giáo xứ có Cha Le Noir là Quản xứ tiên khởi. An Ngãi hiện có 5.265 Giáo dân là Giáo xứ có số Giáo dân đông nhất tại Giáo phận Đà Nẵng. Cha Phao-lô Đoàn Quang Dân là Quản xứ và Cha Phó là Stephano Võ Ngọc Đính .