Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng

CÁC LINH MỤC ĐANG MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ HIỆN NAY
Chánh xứ
Linh mục Phaolô Maria Trần Quốc Việt

Xem thêm

Phó xứ
Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP

Xem thêm

Phó xứ
cha Antôn Lâm Trọng Thi

Xem thêm

CÁC LINH MỤC ĐÃ MỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ QUA CÁC THỜI KỲ

Xem thêm

CÁC GIÁO HỌ - GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
 1. Đaminh Phạm Trọng Khảm
 2. Phaolô Lê Văn Lộc
 3. Đaminh Cẩm
 4. Phêrô Nguyễn Văn Lựu
 5. Micae Hồ Đình Hy
 6. Augustinô Phan Viết Huy
 7. Annê Lê Thị Thành
 8. Giuse Đăng Đình Viên
 9. Emmanuel Nguyễn Văn Triệu
 10. Phaolô Tống Viết Bường
 11. Anrê Trần Văn Trông
 12. Giuse Nguyễn Duy Khang

 

 

BAN NGHÀNH & ĐOÀN THỂ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG
 1. Bác ái xã hội - Caritas
 2. Ca Đoàn
 3. Âm thanh - Ánh sáng
 4. Trợ táng
 5. Trật tự
 6. Kèn tây
 7. Cây cảnh
 8. Ban Giáo Lý
 9. Ban Lễ  Sinh
 10. Legio Mariae
 11. Hội Phan sinh
 12. Bác ái Vinh Sơn
 13. Giới người cha
 14. Giới người mẹ
 15. Giới Lão Thành
 16. Giới Trẻ