Giáo Xứ Hoà Lâm Hành Hương Năm Thánh, CN 05.12.2010 – Giáo Phận Đà Nẵng

Giáo xứ Hoà Lâm là một trong 6 giáo xứ vừa được thành lập trong bốn năm qua tại Giáo phận Đà Nẵng, cùng với Tam Thành, La Nang, Hội Yên, Phú Hạ, An Thượng. Sinh hoạt đạo đức và cơ sở vật chất ngày thêm ổn định. Rất nhiều triển vọng cho tương lai. Chúng ta cùng theo chân đoàn hành hương Giáo xứ Hoà Lâm về Nhà thờ Chính Tòa trong Năm Thánh 2010 này.