Giờ cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật tại các Giáo xứ nội thành Đà Nẵng

Thời gian

Nhà thờ

Địa chỉ

CHIỀU THỨ BẢY

17g00 Chính Toà 156 Trần Phú, Q. Hải Châu.
Thanh Đức 45 đường 3/2, Q. Hải Châu.
17g30 Tam Tòa 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê.
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà.
18g00 Ngọc Quang Thanh Thuỷ (nối dài), Q. Hải Châu.
Thanh Bình 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu.
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng.
18g 30 Gia Phước K184/1 Nguyễn Duy Hiệu
An Thượng Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn

NGÀY CHÚA NHẬT

05g00 Thanh Đức 45 đường 3/2, Q. Hải Châu.
Thanh Bình 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu.
Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu.
Tam Tòa 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê.
Chính Trạch 68 Hoàng Hoa Thám, Q. Hải Châu.
Phước Tường 311 Trường Chinh, Q. Thanh Khê.
An Hoà 223/1 Trường Chinh, Q. Thanh Khê.
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng.
05g15 Chính Toà 156 Trần Phú, Q. Hải Châu.
Gia Phước K 814/1 Nguyễn Duy Hiệu
05g30 Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu.
An Hải 09 Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà.
Nhượng Nghĩa Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà.
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh, Q. Sơn Trà.
06g00 Hoà Cường 150 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu.
An Thượng Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn.
Chợ Chiều 117 Ngô Quyền
07g00 Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu.
Ngọc Quang Thanh Thuỷ (nối dài), Q. Hải Châu.
07g30 Tam Tòa 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê.
Chính Toà 156 Trần Phú – Lễ thiếu nhi – Q. Hải Châu.
Thanh Bình 69 Cao Thắng
08g00 Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu.
Thanh Đức 45 đường 3/2, Q. Hải Châu.
Nhượng Nghĩa Trần Hưng Đạo, Q. Sơn Trà.
An Hòa 223/1 Trường Chinh
09g00 Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng.
10g00 Chính Toà 156 Trần Phú – Lễ tiếng Anh – Q. Hải Châu.
15g00 Chính Toà 156 Trần Phú. Q. Hải Châu.
16g00 Thanh Bình 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu – Lễ cho di dân.
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
16g30 Thanh Đức 45 đường 3/2, Q. Hải Châu.
An Hải 09 Nguyễn Công Trứ, Q. Sơn Trà.
17g00 Chính Toà 156 Trần Phú, Q. Hải Châu.
Hoà Cường 150 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu.
Hòa Thuận 231 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu.
Tam Tòa 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê.
Chính Trạch 68 Hoàng Hoa Thám, Q. Hải Châu.
Phước Tường 311 Trường Chinh, Q. Thanh Khê.
Sơn Trà 04 Nguyễn Phan Vinh, Q Sơn Trà.
Gia Phước K 184/1 Nguyễn Duy Hiệu
Chợ Chiều 117 Ngô Quyền
An Thượng Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn
17g30 Nội Hà 40 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu.
18g00 Ngọc Quang Thanh Thuỷ (nối dài), Q. Hải Châu.
Hòa Khánh 50 Nguyễn Lương Bằng
18g30 Chính Toà 156 Trần Phú. Q. Hải Châu.
19g00 Thanh Bình 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu.