Giới thiệu Giáo hạt Trà Kiệu

GIÁO HẠT TRÀ KIỆU

Nhà thờ Giáo Hạt : Trà Kiệu

Cha Hạt Trưởng : Gioan Nguyễn Văn Hoàng

 

Giáo xứ

Bổn mạng

Năm thành lập Số giáo dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ
ÁI NGHĨA

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1929 1.350 Giuse Hoàng Quốc Duy Linh Thị trấn Ái Nghĩa, H. Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
HÀ TÂN

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1958 687 Giacôbê Lê Quí Đạt Xã Đại Lãnh, H. Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
HOẰNG PHƯỚC

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

1896 1.180 Antôn Nguyễn Tri Pháp

Giuse Nguyễn ngọc Tân, MMD

Phêrô Nguyễn Hoàng Long, MMD

Xã Đại Hồng, H. Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
HOÀ LÂM

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

2007 1.130 Antôn Nguyễn Thanh Vũ Xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
PHÚ HƯƠNG

Mẹ Thiên Chúa

1934 688 Phêrô Trần Đức Cường Xã Đại Quang, H. Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
TRÀ KIỆU

Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ

1596 3.800 Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Ph.X. Lê Đông Nhật

Xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam
TRUNG PHƯỚC

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

1957 445 G.B. Hoàng Đình Ưng, SDB

Phêrô Lê Trung Phước, SDB

Xã Quế Trung, H. Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam
XUÂN THẠNH

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1958 1.281 Anrê Phan Quang Xã Quế Xuân, H. Quế Sơn, Tỉnh Quàng Nam

(*)  Giáo họ biệt lập