Giới thiệu về giáo hạt Đà Nẵng

GIÁO HẠT ĐÀ NẴNG

Nhà thờ Giáo hạt : Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng

Cha Hạt Trưởng : Phêrô Hoàng Gia Thành

 

Giáo xứ

Bổn mạng

Năm thành lập Số giáo dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ
AN HOÀ

Chúa Kitô Vua

1960 1.125 Cha Giuse Cao Văn Cường 223/1 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
CHÍNH TOÀ

Thánh Tâm Chúa Giêsu

1887 4.900 P.M. Trần Quốc Việt

P.Salêsiô Lê văn La Vinh

Antôn Lâm Trọng Thi

156 Trần Phú, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
CHÍNH TRẠCH

Nữ Vương Hoàn vũ

1954 1.280 Antôn Trương Gia Ninh 68 Hoàng Hoa Thám, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
HOÀ CƯỜNG

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1958 760 Phêrô Nguyễn Hùng 150 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
HOÀ THUẬN

Thánh Giuse

1958 1.444 Philipphê Trương Văn Long 231 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
NGỌC QUANG

Thánh Phêrô & Phaolô

1968 726 Emmanuel Nguyễn Tấn Lục Thanh Thuỷ nối dài, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
NỘI HÀ

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1954 1.362 Phêrô Nguyễn Đệ 40 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
PHƯỚC TƯỜNG

Thánh Giuse

1957 782 Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn 311 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
TAM TOÀ

Đức Mẹ Vô Nhiễm

1954 3.282 Phêrô Hoàng Gia Thành 274 Trần Cao Vân, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
THANH BÌNH

Thánh Tâm Chúa Giêsu

1954 1.653 Giacôbê Hứa Hùng Quang 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
THANH ĐỨC

Thánh Phêrô

1954 3.489 Giuse Nguyễn Văn Thú 45 Đường 3 tháng 2, Q. Hải Châu, Đà Nẵng