Giới thiệu về Giáo hạt Tam Kỳ

GIÁO HẠT TAM KỲ

Nhà thờ Giáo Hạt : Tam Kỳ

Cha Hạt Trưởng : Giuse Nguyễn Trí Dũng

 

Giáo Xứ

Bổn Mạng

 

Năm thành lập Số giáo dân Linh mục Phụ trách Địa chỉ
AN SƠN

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1625 900 Đa minh Trần Công Danh Xã Bình An, H. Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
BÌNH PHONG

Truyền Tin

1968 1.147 Ph. X. Nguyễn Ngọc Hiến Xã Bình An, H. Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
HÀ LAM

Chúa Kitô Vua

1972 1.080 G.B. Võ Quang Khải Thị trấn Hà Lam, H. Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
KHÁNH THỌ

Truyền Tin

2009 887 Đa minh Phan Châu Bảo Xã Tam Thái, H. Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
TAM KỲ

Chúa Ba Ngôi

1932 1.230 Giuse Nguyễn Trí Dũng 952 Phan Chu Trinh, Tp. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
TAM THÀNH

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

2006 1.619 Simon Nguyễn Can Trường Xã Tam Thành, H. Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
THUẬN YÊN

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

1908 1.239 Martinô Nguyễn Văn Đoàn, CMC

Phêrô Maria Nguyễn Văn Vịnh, CMC

Xã Tam Sơn, H. Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
TIÊN PHƯỚC

Thánh Tâm

1961 1.522 Philipphê Nêri Lê văn Vui, CSsR

Giuse Huỳnh Thanh Thiện, CSsR

Thị trấn Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
VIỆT AN

Thánh Tâm

2013 637 Giuse Huỳnh Công Duy Minh Xã Bình Lâm, H. Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam
VÂN ĐOÃ

Đức Mẹ Vô Nhiễm

  390 Giacôbê Nguyễn Hồng Phong Xã Bình Đào, H. Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
* PHÚ QUÝ   112 Gioan-Eude Maria

Nguyễn văn Mộng Diễm, CMC

Xã Tam Mỹ Đông, H. Núi Thành, Quảng Nam
Phòng Khám AN BÌNH 2015   Phêrô Nguyễn Minh Thắng, OH Xã Bình Minh, H. Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam