Giữ Chay Và Kiêng Thịt Ngày Thứ 6 (19/02/2016)

Trong văn thư số 2407/98L gởi cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng ngày 26.11.1998, là Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam vào thời điểm này, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ban phép đặc biệt cho Giáo Hội tại Việt Nam: khi nào Lễ Tro trùng với các ngày Tết cổ truyền của dân tộc (mồng 1, 2, 3) thì được phép dời Lễ Tro sang ngày mồng 4 Tết. Phép rộng này đã được sử dụng nhiều lần kể từ năm 1999. Tuy nhiên, biên bản của Hội Đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) đề ngày 18.9.2015 (hội nghị thường niên kỳ II họp tại Toà Giám mục Xuân Lộc từ ngày 14.9.2015 đến 18.9.2015) do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng thư ký HĐGMVN ký, cho biết HĐGMVN quyết định năm nay dù thứ Tư Lễ Tro trùng với ngày mồng 3 Tết Bính Thân, nhưng tất cả các giáo phận tại Việt Nam vẫn cử hành Lễ Tro vào ngày thứ Tư theo lịch chung của Giáo Hội hoàn vũ, và chuyển việc ăn chay kiêng thịt vào thứ Sáu 12 Tết.

Thông báo số 1-2016 của Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng. Ở mục số 6 cũng đã thông báo về việc dời ngày giữ chay được chuyển sang ngày thứ sáu 19/02/2016 (nhằm ngày 12AL).

Vậy Website giáo phận xin được nhắc lại để bạn đọc giữ chay và kiêng thịt theo đúng luật Giáo Hội chỉ dạy.

Các bài viết liên quan:

Biên bản Hội nghị thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam kỳ II-2015

Thông báo số 1 -2016 của Văn phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng

Ban MVTT Giáo Phận