Hạt Tam Kỳ: Ban Mục vụ tĩnh tâm mừng Bổn mạng

Khoảng 170 thành viên Hội đồng Mục vụ của 10 Giáo xứ và 1 Giáo họ biệt lập trong Hạt Tam Kỳ đã hội tụ tại Giáo xứ Bình Phong (huyện Thăng Bình) hôm 17/11/2016 để tĩnh tâm và mừng Bổn mạng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Chương trình dự kiến bắt đầu lúc 8g00 nhưng do cơn mưa lớn lúc sáng sớm nên giờ khai mạc bị trễ lại khoảng 15 phút. Tất cả các cha trong Hạt có mặt đầy đủ, chỉ vắng mặt duy nhất một cha do bận công việc.

Khoảng 8g30 mọi người tập trung vào Nhà thờ để nghe cha Quản hạt Giuse Nguyễn Trí Dũng chia sẻ và giúp tìm hiểu sâu xa Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam sau Đại hội thứ XIII đề ngày 7/10/2016. Thư chung có hai phần chính. Các số 2 và 3 nói về tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay; các số 4, 5 và 6 nói về chủ đề mục vụ trong ba năm sắp tới.

Cha Giuse cũng chia sẻ về vai trò và sự cộng tác của các thành viên Ban Mục vụ trong mỗi giáo xứ và tình trạng các gia đình Công giáo hiện nay. Sau đó mỗi Giáo xứ ngồi lại với nhau để thảo luận đề tài được giao và cử đại diện lên đúc kết ý kiến thảo luận.

Thánh lễ đồng tế bắt đầu lúc 10g30 do cha Quản hạt chủ tế. Trước khi Thánh lễ chính thức bắt đầu, mọi người đứng và hướng về bàn thờ Các Thánh TĐVN nghe bài văn tế thật xúc động, sâu sắc và đậm tinh thần hội nhập văn hoá. Cha xứ Vân Đoã Giacôbê Nguyễn Hồng Phong chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ. Cuối Thánh lễ quý cha và tất cả quý chức chụp hình lưu niệm trước tiền sảnh Nhà thờ.

Ngày tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng kết thúc sau bữa cơm trưa thân tình, không thiếu những tiết mục ca hát của các Giáo xứ.

Thông tin về địa điểm mừng lễ Bổn mạng năm tới hiện chưa được thông báo.

Hiếu Minh