Khóa huấn luyện tác viên Mục vụ gia đình tại TTMV GP Đà Nẵng

Ngày 10 – 12/07/2015. Ban Mục Vụ Gia Đình (MVGĐ) Giáo phận phối hợp với Ban Nghiên huấn của Ủy ban MVGĐ thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) tổ chức khóa huấn luyện cho các tác viên MVGĐ tại Trung tâm mục vụ với chủ đề: “KHỞI SỰ TỪ CHÍNH GIA ĐÌNH”. Với sự tham gia gần 80 tác viên, đến từ các giáo xứ trong Giáo phận Đà Nẵng, một số tác viên của các dòng tu và các đoàn thể Công giáo tiến hành. Thành phần giảng huấn gồm có:

–          Cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ – Trưởng ban Nghiên Huấn Ủy Ban MVGĐ trực thuộc HĐGMVN

–          Cha Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn – Trưởng ban MVGĐ Giáo phận Đà Nẵng

–          Cha Phanxicô Salêsiô Lê Văn La Vinh, OP, Quản xứ An Thượng, Giáo phận Đà Nẵng

–          Ông Phanxicô Xavie Trần Anh Dũng – Thành viên Ủy Ban MVGĐ trực thuộc HĐGMVN

Từ sau Công đồng Vatican II, Giáo hội đã rất quan tâm về các vấn đề gia đình. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II đã công bố một Tông huấn riêng về gia đình Ki-tô giáo, đó là Tông huấn FAMILIARIS CONSORTIO. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã triệu tập một Thượng hội đồng Giám Mục về gia đình và sắp tới vào tháng 10 năm nay sẽ có thêm một Thượng hội đồng Giám Mục về gia đình nữa. Qua đó, chúng ta thấy các vấn đề liên quan đến gia đình hiện nay cấp bách đến nhường nào.

Trong huấn từ của Đức Cha Giuse – Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng – Chủ tịch Uỷ ban MVGĐ trực thuộc HĐGMVN tại khóa huấn luyện, ngài đã cập nhật cho các học viên về những tệ nạn, những án mạng nóng nhất mới xảy ra trong xã hội hiện nay. Ngài đặt vấn đề, đâu là nguyên nhân để có những tệ nạn và những án mạng kinh hoàng này. Và câu trả lời chiếm tỷ trọng cao nhất đó là bắt đầu từ gia đình. Và ngài đã suy tư rất nhiều về gia đình Ki-tô hữu hiện nay.

Các học viên cũng được thảo luận với nhau về những biến đổi xã hội hiện nay và những ảnh hưởng tiêu cực của nó tác động lên gia đình Ki-tô hữu như thế nào. Các học viên mỗi người có một góc nhìn khác nhau, đã phản ánh lên hiện trạng gia đình Ki-tô hữu hiện nay một cách đa chiều.

Cha Augustinô Nguyễn Văn Dụ – Trưởng ban Nghiên Huấn Ủy Ban MVGĐ trực thuộc HĐGMVN đã khẳng định, Giáo hội cũng đã nhận thấy những điều đó. Và Giáo hội cũng đã có những “phương thuốc” để trị những ảnh hưởng tiêu cực tác động lên các gia đình Ki-tô hữu. Và một trong những phương thuốc đó cụ thể là Tông huấn FAMILIARIS CONSORTIO – về những bổn phận của gia đình Ki-tô hữu. Nhưng, Giáo hội lại đang thiếu “Bác sĩ” và “Y tá”. Và qua đó, xác định một cách rõ ràng mục đích của khóa học cho các tác viên, là đào tạo những cộng tác viên để hỗ trợ các vị Mục tử của mình trong việc giúp đỡ các gia đình Ki-tô hữu.

Khóa huấn luyện đã giúp các học viên nắm được: cấu trúc Tông huấnFAMILIARIS CONSORTIO, Mục vụ đồng hành với gia đình trẻ, Mục vụ với gia đình trái qui tắc .v.v…

Kết thúc khóa huấn luyện bằng việc cử hành Thánh lễ và nghi thức sai đi do Cha Tổng Đại Diện chủ sự.

Phêrô Nguyễn Toàn

BTTGP