Lễ Giỗ lần thứ 70 của Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

Các bài giảng trong dịp lễ giỗ lần thứ 70 của cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm  

giảng lễ giỗ Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

tại Tắc Sậy lúc 17g30 11/03/2016

Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương

giảng lễ giỗ Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

tại Tắc Sậy lúc 19g30 11/03/2016

dc Chuong

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước

giảng lễ giỗ Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

tại Tắc Sậy trong Thánh Lễ  05g00 12/03/2016

dc Tuoc

Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri 

giảng bế mạc lễ giỗ Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp

tại Tắc Sậy trong Thánh Lễ  08g00 12/03/2016

Dc TRi

 

(Nguồn: Website giáo phận Cần Thơ)