Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Kon Tum – Alosiô Nguyễn Hùng Vị

THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC ALOISIO NGUYỄN HÙNG VỊ – GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KON TUM

Ngày 03/12/2015, Tại Tòa Giám Mục Giáo Phận Kontum, đã tổ chức Thánh lễ phong chức Giám mục cho Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị.

Tạ ơn Chúa Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận chủ phong, cùng với Ngài có hai Đức Cha phụ phong là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột; và Đức Cha MátthêuNguyễn văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn.

Ước tính Thánh lễ có hơn 10 ngàn giáo dân Kinh Thương khắp nơi tựu về tham dự. Đặc biệt hôm nay có sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam. Đông đảo các Giám mục thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt nam và các linh mục khắp mọi miền.