Lễ thánh nữ Maria Madalena được nâng lên hàng lễ Kính

VATICAN. Theo quyết định của ĐTC Phanxicô, lễ thánh nữ Maria Madalena được nâng cấp: từ bậc lễ nhớ bắt buộc lên Lễ Kính (Festum).

 Trong thông cáo và sắc lệnh công bố hôm 10-6-2016, ĐHY Robert Sarah,  Tổng Trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích thông báo quyết định của ĐTC và đồng thời trình bày những lý do, trong đó có đoạn viết: ”ĐTC Phanxicô đã đưa ra quyết định trên đây trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, để nêu cao tầm quan trọng của người Phụ Nữ đã chứng tỏ tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến.”

 Thực vậy, quyết định được đề ra trong bối cảnh Giáo Hội ngày nay đòi phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá phụ nữ, công việc tái truyền giảng Tin Mừng và sự cao cả của mầu nhiệm Lòng Chúa Thương Xót. Chính Thánh Gioan Phalô 2 đã dành sự chú ý lớn không những về tầm quan trọng của các phụ nữ trong sứ mạng của chính Chúa Kitô và của Giáo Hội, nhưng còn đặc biệt đề cao chức năng của thanh Maria Madalena như chứng nhân đầu tiên đã thấy Đấng Phục Sinh và là sứ giả đầu tiên loan báo cho các Tông Đồ sự sống lại của Chúa” (Xc Mulieris dignitatem, 16). (SD 10-6-2016)

 G. Trần Đức Anh OP

(Nguồn: Đài Vatican)