Luôn có sự đối kháng với những điều kinh ngạc của Chúa Thánh Thần trong Hội Thánh

Luôn có sự đối kháng với những điều ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần ; nhưng chính Chúa Thánh Thần là Đấng tiếp tục dẫn dắt Hội Thánh thẳng tiến. Trên đây là sứ điệp của ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ ngày thứ Năm tại Nguyện đường Nhà Trọ Thánh Matta, khi Ngài suy niệm bài đọc về sự chia tách và đối kháng trong Hội Thánh sơ khai ở Giêrusalem.

Chú giải bài đọc sách Công vụ Tông đồ về Công nghị Giêrusalem, ĐGH Phanxicô nói rằng vị lãnh đạo trong Hội Thánh luôn là Chúa Thánh Linh. Ngay từ ban đầu, chính Ngài là Đấng ban sức mạnh cho các tông đồ rao giảng Tin Mừng và cũng chính Ngài làm cho Hội Thánh thăng tiến bất kể những vấn nạn xảy đến.

Ngay cả lúc bột phát những cơn bách hại thì cũng chính Chúa Thánh Linh ban cho các tín hữu sức mạnh để đứng vững trong đức tin cả khi họ đối diện với những chống đối và giận dữ của các vị tiến sĩ luật. Trong trình thuật của sách Công vụ Tông đồ, có sự chống đối Chúa Thánh Linh gấp đôi, một bên từ những người tin rằng Chúa Giêsu chỉ đến với dân Chúa chọn và một bên khác từ những người muốn đặt luật Môsê bao gồm việc cắt bì trên những người mới trở lại.

Đức Giáo hoàng giảng rằng đã có sự bối rối về tất cả những điều này, nhưng Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn tâm trí các tông đồ theo một chiều hướng mới. Chúa Thánh Thần đã khiến các tông đồ kinh ngạc khi các ông tự tìm thấy chính mình trong những hoàn cảnh mới và chưa hề nghĩ tới. Nhưng các tông đồ đã làm cách nào để thu xếp tình cảnh này ? ĐTC Phanxicô cho thấy rằng đoạn Lời Chúa bắt đầu bằng việc lưu ý rằng “đã có nhiều tranh luận xảy ra”, chắc chắn là tranh luận nẩy lửa vì một đàng các ông vẫn được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, nhưng đàng khác các ông lại phải đối đầu với những hoàn cảnh mới chưa hề thấy và hình dung ra, chẳng hạn việc những người dân ngoại được lãnh nhận Thánh Thần.

Các môn đệ đang phải cầm một “củ khoai nóng” trong tay và đã không biết phải làm gì. Bởi thế, các ngài đã kêu gọi một cuộc họp ở Giêrusalem để mỗi người có thể thuật lại những kinh nghiệm bản thân về việc dân ngoại đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần như thế nào. Cuối cùng, các ngài cũng đã đạt được một đồng thuận. Đức Thánh Cha lưu ý rằng “trước tiên, toàn thể hội nghị đã lặng yên và họ đã lắng nghe Phaolô và Barnaba mô tả những dấu chỉ và những điều kỳ diệu Chúa đã thực hiện giữa dân ngoại qua các ông.” Đức Thánh Cha nói : Đừng bao giờ sợ lắng nghe trong khiêm nhường. Khi người ta sợ lắng nghe, người ta không để cho Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn họ. Sau khi các tông đồ đã lắng nghe, các ngài quyết định gửi một vài môn đệ đến để đoan quyết với những người Hi Lạp, là những cộng đoàn dân ngoại đã trở thành Kitô hữu.

Những người cải đạo không buộc phải giữ luật cắt bì. Quyết định này đã được truyền thông đến họ qua một bức thư được các môn đệ Chúa viết rõ rằng “Chúa Thánh thần và chúng tôi đã quyết định…” Đức Thánh Cha nói tiếp rằng “Đây là cách thức Giáo hội áp dụng khi phải đối diện với những điều lạ thường, không phải là những điều khác lạ của thế gian về thời trang, nhưng là những điều mới lạ của Chúa Thánh Thần là Đấng luôn làm cho chúng ta kinh ngạc. Hội Thánh đã giải quyết những vấn nạn như thế nào ? Thông qua các cuộc họp và thảo luận, lắng nghe và cầu nguyện trước khi có được quyết định cuối cùng. Đây là cách thức mà Giáo hội xử dụng khi nhận ra Chúa Thánh Thần đang làm kinh ngạc chúng ta. Đức Thánh Cha Phanxicô nói như thế, cùng lúc Ngài gợi lại những chống đối phát sinh thời gian gần đây trong suốt Công đồng chung Vatican II.

Ngày nay, sự đối kháng vẫn tiếp diễn bằng cách này hoặc cách khác, tuy nhiên Chúa Thánh Linh vẫn đi bước trước. Và cách thế Hội Thánh bày tỏ sự hiệp thông nhờ vào các thượng hội đồng, gặp gỡ, lắng nghe, tranh luận, cầu nguyện và quyết định. Chúa Thánh Thần vẫn luôn là Đấng lãnh đạo và Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta đừng sợ hãi khi được Chúa Thánh Thần mời gọi. Cũng như Chúa Thánh Thần đã khiến cho Thánh Phaolô ngừng bách hại và đưa ngài về chính lộ, Chúa Thánh Thần cũng sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm và tính kiên trì để lướt thắng những dị biệt và đứng vững đương đầu với việc tuẫn giáo. Hãy cầu xin Chúa ban xuống ơn lành để chúng ta có thể hiểu được cách thế Hội Thánh có thế đối diện với những điều kinh ngạc của Chúa Thánh Thần, trở nên hiền dịu và theo đường lối Đức Kitô muốn chúng ta và toàn thể Hội Thánh đi.

Linh mục Hoàng Gia Thành

Trích dịch bài tường thuật “Pope: There is always resistance in the Church to surprises of the Spirit”

của Philippa Hitchen trong Vatican Radio, 28.4.2016 – nguồn : vatican.va