Ngày 25/04: Thánh sử Máccô, tác giả sách Tin Mừng

Chúng ta không biết nhiều về quãng đời của thánh Máccô; chỉ biết rằng ngài là một trong bốn vị thánh sử đã ghi chép Phúc Âm, và được lấy tên là Phúc Âm theo thánh Máccô. Dấu hiệu của thánh Máccô là sử tử có cánh, do bởi đoạn ngài diễn tả thánh Gioan Tẩy Giả như một “tiếng kêu trong hoang địa”(Mc 1,3), và các nghệ nhân so sánh tiếng kêu ấy như tiếng sư tử gầm; còn đôi cánh của sư tử là vì người ta dùng thị kiến của Êdêkien về bốn con vật có cánh để áp dụng cho các thánh sử.

Thánh nhân là người Do Thái, thuộc dòng họ Lêvi. Sau khi Chúa Giêsu về trời, thánh Phaolô và thánh Barnaba muốn đem Máccô đi theo trong chuyến truyền giáo đầu tiên của mình, nhưng vì một vài lý do nào đó mà Máccô đã ở lại một mình tại Giêrusalem. Sau đó, ngài đã đi theo thánh Phêrô sang truyền giáo ở tại La Mã. Thời điểm này, số người tin theo ngày càng tăng, và để có thể giúp họ hiểu biết thêm và học hỏi về Đức Giêsu, thánh Máccô đã ghi chép mạch lạc về cuộc đời của Chúa Giêsu, dựa theo những lời giảng dạy của thánh Phêrô.

Sau đó, vì nhu cầu truyền giáo đang khẩn thiết, ngài được phái đi truyền giáo ở Ai Cập. Và với cuốn Phúc Âm, cũng như nhờ tài lợi khẩu, trí thông minh và sự thánh thiện, ngài đã đưa được rất nhiều người trở về với Chúa. Đồng thời, ngài được coi là vị sáng lập và là Giám Mục đầu tiên của giáo đoàn Alexandria.

Những lương dân thấy sự ảnh hưởng của thánh Máccô đã làm cho nhiều người tin theo, nên họ đã quyết tâm tìm cách để ám hại ngài. Vào ngày 24-4, những lương dân đã kéo tới thánh đường, nơi thánh Máccô đang dâng lễ, và xông vào bắt thánh nhân. Họ tròng dây vào cổ ngài rồi điệu đi khắp phố xá với mục đích bêu xấu thánh nhân. Sáng hôm sau, bọn lý hình điệu thánh Máccô ra pháp trường. Chúng kéo lê thánh nhân trên đường đá gồ ghề cho tới khi ngài tắt thở. Ngài đã được phúc tử đạo ngày 25/4/67. Sau đó, các Kitô hữu đã kín đáo đem xác thánh nhân đưa về an táng tại đại giáo đường thành Venitia.

Thánh Máccô đã để lại một công trình vô giá cho toàn thể Giáo Hội qua cuốn Phúc Âm của ngài. Đây là cuốn Phúc Âm đầu tiên và ngắn nhất trong bốn cuốn Phúc Âm. Phúc Âm theo thánh Máccô nhấn mạnh đến việc Đức Giêsu bị loài người tẩy chay, trong khi chính Người là Thiên Chúa. Đồng thời, Phúc Âm của ngài nhằm trình bày cho dân ngoại tòng giáo ở Rôma, sau cái chết của thánh Phêrô và Phaolô khoảng giữa thập niên 60 và 70.

Thánh Máccô để lại cho chúng ta một gương mẫu về niềm xác tín vào tình yêu Thiên Chúa và quyết tâm để đem Chúa đến cho mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta luôn biết tin tưởng vào Chúa quan phòng và biết yêu mến trong việc học hiểu Phúc Âm và can đảm để chia sẻ tình yêu Chúa đến cho tất cả mọi người như gương thánh Máccô đã làm.

 Phêrô Dương Hải Văn SDB