Những chuyến Mục vụ đầu tiên của Đức Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng

Sau những bận rộn cho việc nhậm chức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; mặc dầu còn bộn bề cho việc nơi ở, Đức Giám mục giáo phận đã dành những thời gian quý báu để thiết lập những mối hiệp thông Đạo đời.

Ngày 13/04/2016: Đức Tân GMGP đã đến chào thăm cấp chính quyền Thành phố Đà Nẵng và Tỉnh Quảng Nam. Ngài đã được Chính quyền tiếp đón rất là nồng ấm; đồng hành với Ngài có Đức Cha Giuse Giám mục Lạng sơn – Cao Bằng, Cha sở nhà thờ Chính tòa, cha Chánh văn phòng TGM, cha Quản lý giáo phận.

Ngày 14-15/04/2016: Mối ưu tiên hàng đầu của ĐGMGP là quan tâm đến sự hiệp thông trong gia đình Giáo phận; Ngài đã đi thăm các cha già hưu và nghỉ bệnh: Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Nguyên Giám mục Giáo phận, quý cha già hưu trong TGM, cha Phêrô Vũ Văn Khoá, Cha G.B Nguyễn Văn Đán, Cha G.B Nguyễn duy Lượng, Cha Simon Đinh Hưng Lợi, cha An-tôn Nguyễn Trường Thăng, Cha Giuse Nguyễn Quốc Quang.

Xin Thiên Chúa là cha giàu lòng Thương Xót, Chúc lành và tiếp tục ban nhiều ơn cho Gia đình Giáo phận.

VPTGM 15/04/2016

Thăm chính quyền Quảng Nam

DC-Ngan-tham-chinh-quyen

Thăm Đức Cha Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh

Tham-DC-Binh-Tinh

Thăm Cha Giuse Nguyễn Quốc Quang

 

Tham-cha-quoc-quang

Thăm Cha AnTôn Nguyễn Trường Thăng

Tham-cha-Thang