Sắc chỉ của ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Chính Toà Gp. Đà Nẵng

PHANXICÔ, GIÁM MỤC, TÔI TỚ CỦA CÁC TÔI TỚ

*********

Gửi lời chào và phép lành Tòa Thánh đến hiền đệ khả kính là Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện là giám mục giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, được thuyên chuyển về Tòa Giám Mục Đà Nẵng.

Hôm nay, nhiệm vụ rất nặng nề, giữa muôn vàn công việc, của vị Mục Tử tối cao của toàn thể đoàn chiên Chúa đòi Ta phải để tâm chăm lo một cách phù hợp cho Giáo Phận Đà Nẵng, trống tòa sau khi Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri rất đáng kính được đặt làm giám mục giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng.  

Hiền đệ khả kính, vì hiền đệ, nghe theo ý kiến của Bộ Rao Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, là người thích hợp để cai quản Giáo Phận Đà Nẵng vì những khả năng của hiền đệ đã được chứng thực về mục vụ và Giáo Hội Việt Nam; Ta lấy quyền Tông Tòa tối cao của Ta bổ nhiệm hiền đệ làm giám mục của Giáo phận Đà Nẵng với mọi quyền bính và trách nhiệm, sau khi đã ngưng mối ràng buộc đối với giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng. Ta muốn hiền đệ làm sao để sắc phong này được loan báo cho hàng giáo sĩ và dân chúng của giáo phận này; Ta khuyên mọi người vui lòng đón nhận và lấy đức vâng phục mà bước theo hiền đệ.

Sau hết, hiền đệ đáng kính, Ta cầu xin cho hiền đệ được nhiều ơn của Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi “những tâm hồn khiêm nhượng”, nhờ đó hiền đệ có thể chăm sóc các tín hữu được trao phó bằng đức bác ái đầy ân cần lo lắng và bằng gương sáng đời sống thánh thiện hơn là lời nói.  

Ước chi bình an của Đức Kitô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Mẹ chúng ta và của các Thánh của Giáo Phận này, luôn ở cùng hiền đệ và toàn thể cộng đoàn giáo hội rất đáng mến này, trong đất nước Việt Nam thân yêu.

 Ban hành tại Rôma, bên cạnh Tòa Thánh Phêrô,

 Ngày 04 tháng 03, năm của Chúa 2016,

  Năm Thánh Lòng Thương Xót,

Năm thứ ba Triều Giáo Hoàng của Ta,

Phanxicô