Video: Đấng Đáng Kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận – Đời Tù Đầy – “Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá”

VATICAN. Ngày 04.05.2017 Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận Vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức “đến mức độ anh hùng”. Việc công bố này được Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép trong buổi tiếp kiến vào ban sáng cùng ngày dành cho ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Với sắc lệnh này, từ nay ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận được gọi là “Đấng Đáng Kính” (Venerabile).

Read more

Một bước tiến lớn trong án phong chân phước cho ĐHY F.X. Thuận

VATICAN. Hôm 4-5-2017, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận Vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã thực hiện các nhân đức ”đến mức độ anh hùng”.

Việc công bố này đã được ĐTC cho phép trong buổi tiếp kiến trước đó vào ban sáng cùng ngày dành cho ĐHY Angelo Amato, SDB, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh.

Read more