Việc Từ Chức Của Đức Biển đức XVI Là Hành Động Anh Hùng, Vì Tình Yêu Giáo Hội

Chúa nhật 11/02 là ngày kỷ niệm 5 năm Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI công bố ý định từ chức. Theo Đức ông Alfred Xuereb, người Malta, nguyên là thư ký riêng của Đức nguyên Giáo hoàng trong 5,5 năm, từ năm 2007, hiện tại là Tổng Thư ký của Bộ Kinh tế, quyết định từ chức của Đức nguyên Giáo hoàng là cử chỉ phi thường về tình yêu của ngài dành cho Giáo hội mà theo thời gian, người giáo dân hiểu hơn về quyết định này.

Đọc tiếp

Đức Nguyên GH Biển đức XVI: Trong Nội Tâm Tôi Đang Hành Hương Về Nhà

Trong một thư tay gửi tiến sĩ Massimo Franco, nhà báo của báo Người Đưa Tin Chiều của Italia, Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI đã trả lời cho nhiều độc giả của báo muốn biết về sức khỏe của ngài.

Thư của Đức nguyên Giáo hoàng gửi cho Tiến sĩ Massimo Franco được gửi từ đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican và đã đến trụ sở báo ở Roma sáng hôm qua, 06/02/2018. Đức nguyên Giáo hoàng Biển đức XVI viết:

Đọc tiếp