Đức Mẹ Lộ Đức

Nước Pháp gặp nhiều khó khăn. Thất nghiệp, bệnh tật, nết xấu … tàn phá mọi người, kể cả người dân Lộ Đức, một ngôi làng ở miền núi Pyrênê.  Năm 1854 Giáo Hội tuyên bố Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội thì 4 năm sau, năm 1858, Đức Mẹ hiện ra 18 lần với một em bé 11 tuổi ốm yếu. Em là con gái của một người cha thất nghiệp thường xuyên và một bà mẹ phải lao động vất vả để bù lại những thiếu thốn của người chồng. Em Benadetta xét theo thế gian khó có thể là người được ơn thiêng. Gia đình em lại là gia đình không đạo đức gì mấy. Chính em cũng tỏ ra thiếu đạo đức. Em thất học mù chữ, không thể theo học giáo lý. Nhưng Đức Mẹ bỏ qua những khuyết điểm của em và trao cho em những điều nhiệm mầu.

Đọc tiếp