Đức Thánh Cha Bế Mạc Tuần Cầu Nguyện Hiệp Nhất Kitô

ROMA. Lúc 5 giờ rưỡi chiều ngày 25-1-2018, ĐTC đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Tuần này đã tiến hành từ ngày 18-1-2018 với chủ đề là câu trích từ sách Xuất Hành (15,6) ”Lạy Chúa, cánh tay Chúa vinh hiển hùng mạnh”.

Đọc tiếp

Buổi Cầu Nguyện Cho Kitô Hữu Hiệp Nhất

WGPSG — Trong Tuần lễ Giáo Hội cầu nguyện cho “Sự Hiệp Nhất” từ 18/01/2018 đến 25/01/2018, Tổng Giáo phận TPHCM dành riêng một ngày thứ Tư 24/01/2018 tổ chức Buổi gặp gỡ Suy Tôn Lời Chúa với chủ đề: “Lạy Chúa, tay hữu Ngài là biểu dương sức mạnh” (Xh 15,6) với các Giáo Hội Kitô giáo tại hội trường PX Nguyễn Văn Thuận trong Trung tâm Mục vụ từ 15g đến 17g15.

Đến tham dự có Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, cha FX Bảo Lộc, Cha Đinh Ngọc Lâm, CSsR, quý mục sư, nữ tu và sinh viên thuộc các dòng tu.

Đọc tiếp

Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp nhất các tín hữu Kitô

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 10-11-2016 dành cho Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, ĐTC đã minh định thế nào sự là hiệp nhất.

 70 HY, GM thành viên, cùng với các vị cố vấn và viên chức tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Kurt Koch, về chủ đề ”Sự hiệp nhất các tín hữu Kitô: kiểu mẫu nào cho sự hiệp thông trọn vẹn?”

Đọc tiếp