Hội Trại Truyền Thống năm 2017 của Liên Đoàn Thánh Linh Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Giáo Phận Đà Nẵng

Trung tuần tháng  7 hằng năm, Liên Đoàn Thánh Linh – Đoàn Hùng Tâm Dũng Chí Giáo phận Đà Nẵng (HTDC/GP)  tổ chức hội trại truyền thống, với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho Cha Antôn Bùi Hữu Ngạn – vị Sáng lập Phong trào HTDC/GP nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 44 của Ngài (20/7/1973-2017); đồng thời, cùng hiệp ý cầu nguyện cho  các Cha Tuyên úy, các Sơ Trợ úy, cựu Trưởng và các vị ân nhân đã dày công nâng đỡ và phát triển phong trào HTDC/GP, mà nay đã qua đời. Cũng trong dịp hội trại này, các đoàn sinh cũng được ôn lại truyền thống của phong trào, học hỏi, thực hành các kỹ năng làm việc nhóm, sinh hoạt… phát triển khả năng của các huynh trưởng và đoàn sinh.

Đọc tiếp