Thánh Lễ Bế Mạc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ La Vang lần thứ 31 và mang dây Pallium cho ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh

Ngay từ sáng sớm, khi hừng đông chưa xuất hiện, con cái Mẹ đã được mời gọi xếp hàng theo thứ tự đoàn rước để chuẩn bị cung nghinh Đức Mẹ La Vang. Kiệu Đức Mẹ được khởi đi từ Linh Đài và di chuyển đến Lễ Đài, do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự.

Đọc tiếp