Giáo Phận Đà Nẵng mở khóa Huấn luyện Ca trưởng  năm 2017

Tập sách “Hướng Dẫn Mục Vụ Thánh nhạc” do Ủy Ban Thánh Nhạc thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ghi rõ: “Ca trưởng có một vai trò rất đặc biệt không chỉ với ca đoàn mà cả cộng đoàn phụng vụ”( (trích mục 35). Vì thế, việc phát triển các ca đoàn và đào tạo Ca trưởng thánh nhạc cho các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu luôn là niềm ưu tư của các vị hữu trách điều hành Ủy ban Thánh Nhạc giáo phận. Tại giáo phận Đà Nẵng, năm nay, để hỗ trợ cho các giáo xứ đang trong tình trạng  thiếu Ca trưởng hoặc có Ca trưởng nhưng chưa qua khóa đào tạo nào về căn bản. Cha Giuse Nguyễn thanh Sơn, trưởng ban cùng các thành viên ban điều hành UBTN Giáo phận Đà Nẵng đã mở khóa huấn luyện Ca trưởng cơ bản với thành phần giảng huấn là các Anh Chị trong BTN trực tiếp hướng dẫn, từ ngày 10 đến 14/7/2017 tại Trung tâm mục vụ (TTMV) Giáo phận Đà nẵng .

Đọc tiếp

Thông báo của Uỷ ban Thánh nhạc về việc đặt mua Văn kiện “Hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc”

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành Văn kiện “HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC”, cho phép áp dụng chính thức trong các cộng đoàn công giáo Việt Nam ngõ hầu thống nhất mục vụ thánh nhạc theo giáo huấn của Giáo Hội.

Đọc tiếp