Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời 15/8/2015

Ngày 15/8 hằng năm, có thể nói cách riêng đối với người Công Giáo Việt Nam, là một ngày hội thật sự. Ngang dọc Việt Nam, với tâm điểm là Trung Tâm Hành Hương Thánh Địa La Vang, đoàn đoàn khách hành hương ngược xuôi Bắc-Trung-Nam. Và Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân lý tưởng với 01 thành phố ‘đáng sống’ và một cách đặc biệt có Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu, một sự kết hợp ‘hoàn hảo’ cho một hành trình hành hương…

Với sự tham gia của rất nhiều khách hành hương đã tạo nên một sự đông đảo ngoại thường cho Thánh Lễ Mừng Kính Đức Maria Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng lúc 17g00, ngày 15/8/2015.

Thánh Lễ do Cha Tổng Đại Diện, kiêm quản xứ Chính Tòa chủ tế. Trước khi bắt đầu Thánh Lễ, cha chủ tế đã mừng lễ ca đoàn Mẹ Lên Trời, toàn thể những người tham dự Thánh Lễ hôm nay chọn Lễ Mẹ Lên Trời làm bổn mạng, với riêng trong Giáo xứ Chính Tòa có hơn 950 giáo dân.

Trong bài giảng, sau khi chia sẻ về tín điều Đức Maria được Thiên Chúa cho lên trời cả hồn lẫn xác, đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII tuyên tín ngày 01/11/1950, cha chủ tế đã nhấn mạnh đến điểm Đức Mẹ đã hiện ra rất nhiều nơi. Mẹ hiện ra nhiều như vậy là để giúp con cái của Mẹ cũng biết đi về đúng địa chỉ mà Mẹ đã đi đến: Nước Trời. Để được như thế, chúng ta cần bắt chước Mẹ, một cách đặc biệt là thái độ sống Xin Vâng như Mẹ trong trong cuộc sống hàng ngày.

Thánh Lễ tiếp theo với phần phụng vụ Thánh Thể sống động và sốt sắng. Và rồi kết thúc Thánh Lễ, mọi người đã ra về trong hân hoan. Cách riêng với các đoàn khách hành hương tiếp tục hành trình ngay cho cả ngày mai không thể tham dự lễ Chúa Nhật được thì cũng yên tâm, như lời cha chủ tế thông báo: Thánh Lễ chiều nay cũng là Thánh Lễ Chúa Nhật.

(website: giaoxuchinhtoadanang.org)

Xin mời hiệp thông với một số hình ảnh dưới đây: